Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Svetovalni odbor za enake možnosti moških in žensk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Svetovalni odbor za enake možnosti moških in žensk

POVZETEK:

Ustanovitev Svetovalnega odbora EU za enake možnosti žensk in moških – Sklep 2008/590/ES

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

S tem sklepom se ustanovi odbor, ki bo zagotavljal redno posvetovanje in izmenjave med organi in institucijami, ki spodbujajo enake možnosti žensk in moških v državah EU.

KLJUČNE TOČKE

Namen Svetovalnega odbora za enake možnosti žensk in moških je pomagati Evropski komisiji pri oblikovanju in izmenjavi ukrepov za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških. To počne s spodbujanjem izmenjave izkušenj, politik in praks med državami EU in različnimi vključenimi stranmi.

Odbor ima 70 članov s triletnim obnovljivim mandatom, med katerimi je:

en predstavnik iz vsake države EU iz ministrstva ali vladne službe, pristojne za spodbujanje enakih možnosti, ki ga imenuje vlada,

en predstavnik iz vsake države EU, ki ga na predlog zadevne organizacije imenuje Komisija izmed članov državnih odborov ali organov, odgovornih za enake možnosti,

sedem članov, ki zastopajo delodajalske organizacije na ravni EU, in

sedem članov, ki zastopajo delojemalske organizacije na ravni EU.

Evropski ženski lobi na sestankih odbora zastopata dva člana kot opazovalca. Na podlagi utemeljene zahteve Komisiji lahko status opazovalca dobijo tudi predstavniki mednarodnih, strokovnih in članskih organizacij.

Odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in dva podpredsednika za obdobje enega leta.

Predsednik lahko povabi katero koli osebo, ki je posebej usposobljena za določeno temo dnevnega reda, da sodeluje kot strokovnjak pri delu odbora.

Odbor skliče Komisije, sestane pa se dvakrat letno na sedežu Komisije. Odbor obravnava zahteve za mnenje, ki jih predloži Komisija, ali mnenja, ki jih odbor da na lastno pobudo. O teh se ne glasuje.

OZADJE

Sklep Komisije 2008/590/ES kodificira in razveljavlja Sklep 82/43/EGS, s katerim je bil prvič ustanovljen Svetovalni odbor za enake možnosti žensk in moških in ki je bil večkrat spremenjen.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o enakosti spolov.

AKT

Sklep Komisije 2008/590/ES z dne 16. junija 2008 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za enake možnosti žensk in moških (Kodificirana različica) (UL L 190, 18.7.2008, str. 17–21)

Nadaljnje spremembe Sklepa 2008/590/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 18.01.2016

Top