Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varstvo otrok - ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem moških in žensk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varstvo otrok - ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem moških in žensk

Priporočilo 92/241/EGS o varstvu otrok

AKT

Priporočilo Sveta 92/241/EGS z dne 31. marca 1992 o otroškem varstvu (Uradni list L 123, 8.5.1992, str. 16-18)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Spodbuja enake možnosti za matere in očete pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja tako, da spodbuja države Evropske unije (EU) k prevzemanju in/ali podpiranju pobud za pomoč staršem pri upravljanju odgovornosti glede varstva otrok.

KLJUČNE TOČKE

Priporočilo se osredotoča na naslednja področja:

zagotavljanje storitev otroškega varstva, ko starša delata, študirata, se usposabljata ali aktivno iščeta zaposlitev,

izredni dopust za zaposlene starše, ki morajo skrbeti za otroke,

ustvarjanje bolj odzivnega delovnega okolja za potrebe delavcev z otroki,

ukrepi za pomoč obema staršema pri delitvi dela in odgovornosti v zvezi z otroškim varstvom.

Priporoča, da bi morale storitve otroškega varstva:

imeti primerno ceno,

združevati zanesljivo nego (zdravo in varno) z razvojnimi/izobraževalnimi vnosi,

imeti prostor za otroke s posebnimi potrebami (npr. jezikovnimi zahtevami) in otroke iz enostarševskih družin.

Izredni dopust

Za uvajanje več žensk na trg dela bi morale države EU spodbujati pobude, kot je izredni dopust, tako za matere kot tudi za očete.

Delovno okolje

Države EU bi morale dati in/ali spodbujati pobude za:

zagotavljanje ugodnejšega dela za otroško varstvo, zlasti s kolektivnimi pogodbami med delodajalci in sindikati,

zagotavljanje primernih plač in delovnih pogojev za osebje, ki dela v storitvah otroškega varstva,

ukrepanje v javnem sektorju, ki je lahko vzor preostalemu gospodarstvu.

Delitev odgovornosti

Države EU bi morale spodbujati povečano udeležbo moških pri nalogah v zvezi z otroškim varstvom za doseganje bolj enakovredne delitve starševske odgovornosti in omogočanje prevzemanja učinkovitejše vloge na trgu dela za ženske.

Več informacij o ciljih EU glede otroškega varstva.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Barcelonski cilji - Razvoj storitev varstva predšolskih otrok v Evropi za trajnostno in vključujočo rast (COM(2013) 322 finalz dne 29. maja 2013)

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top