Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enakost obravnavanja pri zaposlovanju in delu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Enakost obravnavanja pri zaposlovanju in delu

Direktiva določa splošni okvir za zagotavljanje enakosti obravnavanja oseb znotraj Evropske unije (EU) na delovnem mestu ne glede na njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

AKT

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu.

POVZETEK

Cilj Direktive je zagotoviti, da osebe določene vere ali prepričanja, invalidne osebe, osebe določene starosti ali spolne usmerjenosti na delovnem mestu niso deležne diskriminacije, temveč so enako obravnavane kot vsi drugi.

Katere vrste diskriminacije zajema Direktiva?

Direktiva obravnava neposredno diskriminacijo (neenako obravnavanje zaradi določene značilnosti) in posredno diskriminacijo (kakršne koli določbe, merila ali praksa, ki so navidez nevtralni, vendar imajo za osebe iz zgornjih kategorij neugoden učinek v primerjavi z drugimi). Nadlegovanje, ki ustvarja sovražno okolje, se šteje za diskriminacijo.

Za koga Direktiva velja in za koga ne?

Direktiva velja za vse posameznike, ne glede na to, ali delajo v javnem ali zasebnem sektorju, in sicer na naslednjih področjih:

  • pogoji, pod katerimi je dostopna zaposlitev ali samozaposlitev, vključno z merili izbire in pogoji zaposlovanja ter napredovanjem,
  • poklicno usposabljanje,
  • zaposlitveni in delovni pogoji (vključno s pogoji plačila in odpustitve),
  • članstvo in sodelovanje v organizaciji delavcev ali delodajalcev ali v kateri koli drugi strokovni organizaciji.

Direktiva ne zajema neenakega obravnavanja na podlagi državljanstva ali kakršnih koli plačil v okviru državnih sistemov, vključno s sistemi socialne varnosti in socialnega varstva.

Kako je mogoče preprečiti diskriminacijo?

Države Evropske unije so dolžne zagotavljati dostop do pravnih in/ali upravnih postopkov za vse osebe, ki menijo, da je v zvezi z njimi kršeno načelo enakosti obravnavanja. To velja tudi po prenehanju odnosa, v katerem je domnevno prišlo do diskriminacije. Dodatne informacije o pravnih sredstvih in izvrševanju so navedene v poglavju II Direktive.

Kako je mogoče izboljšati razmere?

Sodeč po poročilu (COM(2014) 2 final) o izvajanju te direktive in direktive o rasni enakosti je glavni izziv okrepiti ozaveščenost ljudi o zaščiti, ki že obstaja, in zagotoviti boljše izvajanje teh direktiv v praksi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2000/78/ES

2.12.2000

2.12.2003

UL L 303, 2.12.2000

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Skupno poročilo o uporabi Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (direktiva o rasni enakosti) in Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri zaposlovanju) (COM(2014) 2 final z dne 17. januarja 2014 - ni objavljeno v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev: 27.06.2014

Top