Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Delovni čas na krovu ladij, ki uporabljajo pristanišča EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Delovni čas na krovu ladij, ki uporabljajo pristanišča EU

POVZETEK

Cilj direktive je boj proti izkrivljanju konkurence s strani lastnikov ladij iz držav, ki niso članice EU, ter varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti pomorščakov na ladjah, ki uporabljajo pristanišča Evropske unije (EU).

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Njen cilj je zagotoviti postopke za preverjanje in vzpostavitev skladnosti ladij, ki pristajajo v pristaniščih držav EU, z Direktivo 1999/63/ES (pozneje spremenjena z Direktivo 2009/13/ES), ki določa pravila glede delovnega časa za pomorščake, vključno z urami, počitkom, plačanim dopustom in delovno zmožnostjo.

KLJUČNE TOČKE

Države EU z imenovanimi pomorskimi inšpektorji izvajajo preglede na krovu pomorskih ladij, ki pristajajo v njihovih pristaniščih, ne glede na državo, v kateri so registrirane. Ribiška plovila niso vključena v direktivo.

Pregled se izvede, če pride do prijave s strani poveljnika ladje, člana posadke ali katere koli osebe ali organizacije z izkazanim interesom za varno plovbo ladje, varne življenjske in delovne pogoje na ladji ali za preprečevanje onesnaževanja.

Pri pregledu se ugotavlja, ali:

je razpredelnica o razporeditvi dela na krovu izobešena na lahko dostopnem mestu,

se evidenca delovnega časa in počitka hrani na krovu in jo je potrdil pristojni organ države članice, v kateri je ladja registrirana.

Če je ugotovljeno, da so pomorščaki preutrujeni, inšpektor opravi podrobnejši pregled, da bi ugotovil, ali je zabeležen delovni čas v skladu s predpisi in ali je bil ustrezno upoštevan.

Da se odpravijo vsi pogoji, ki očitno ogrožajo varnost ali zdravje pomorščakov, lahko država EU prepove izplutje ladje iz pristanišča, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene ali pomorščaki dovolj spočiti.

Če ladja ne sme zapustiti pristanišča, se poveljnika ali lastnika ladje, uradnika države, pod zastavo katere ladja pluje ali v kateri je registrirana, ali diplomatskega predstavnika obvesti o sklepu in o zahtevanih sanacijskih ukrepih.

Če je ladja neupravičeno zadržana, je lastnik upravičen do odškodnine za vsako utrpelo izgubo ali škodo, pri tem pa dokazno breme nosi lastnik ladje, ki ima tudi pravico do pritožbe zoper zadržanje.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA DIREKTIVA?

Veljati je začela 20. januarja 2000.

Za več informacij glejte Konvencijo o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 na spletni strani Mednarodne organizacije dela.

AKT

Direktiva 1999/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o uveljavljanju določb o delovnem času pomorščakov na krovu ladij, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/95/ES

20.1.2000

30.06.2002

UL L 14, 20.1.2000, str. 29-35

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (UL L 124, 20.5.2009, str. 30-50)

Zadnja posodobitev 06.10.2015

Top