Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Delovni čas pomorščakov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Delovni čas pomorščakov

 

POVZETEK:

Direktiva 1999/63/ES — Sporazum o razporejanju delovnega časa pomorščakov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • V zakonodajo umešča sporazum o delovnem času pomorščakov*, sklenjen med Združenjem ladjarjev* Evropske skupnosti in Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske unije dne 30. septembra 1998.
 • Direktiva upošteva Konvencijo o delu v pomorstvu Mednarodne organizacije dela v zvezi z delovnim časom pomorščakov.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodajo mora spoštovati vsaka morska ladja, bodisi v javni ali zasebni lasti, ki je registrirana na ozemlju katere koli države Evropske unije (EU) in opravlja gospodarske pomorske prevoze.
 • Direktiva določa najdaljši delovni čas* ali najnižje število ur počitka* v določenem obdobju.
 • Delovni čas mora upoštevati, da:
  • običajen delavnik traja 8 ur z enim dnem počitka na teden in počitkom ob državnih praznikih;
  • najvišje število delovnih ur ne sme presegati 14 ur v katerem koli 24-urnem obdobju ali 72 ur v katerem koli sedemdnevnem obdobju.
 • Počitek:
  • ne sme biti krajši od 10 ur v katerem koli 24-urnem obdobju ali 77 ur v katerem koli sedemdnevnem obdobju;
  • se lahko razdeli v največ dve obdobji, od katerih mora eno trajati najmanj šest ur;
  • mora nastopiti po največ 14 urah od prejšnjega počitka;
  • je treba čim manj motiti z varnostnimi vajami, kot so zbori, požarne in reševalne vaje;
  • mora vključevati ustrezen nadomestni počitek, če običajen počitek pomorščaka zmoti poziv na delo.
 • Poveljniki ladje imajo pravico od posadke zahtevati, da z delom takoj zagotovi varnost plovila, oseb na njem, tovora ter drugih v stiski.
 • Podrobnosti o razporedu dela na ladji in določbe iz zakonodaje morajo biti dostopne in vidne.
 • Voditi je treba evidenco dnevnih delovnih ur ali dnevnih ur počitka pomorščakov.
 • Pri številu potrebnih delavcev je treba upoštevati zahtevo, da se izogne ali v največji možni meri zmanjša prekomerno delo in s tem zagotovi ustrezen počitek in omeji utrujenost.
 • Pomorščak, mlajši od 18 let, ne sme delati ponoči*, razen v primeru dovoljenih izjem.
 • Na ladji ne sme delati oseba, mlajša od 16 let.
 • Vsak pomorščak:
  • mora imeti zdravstveno potrdilo, ki dokazuje njegovo primernost za delo na morju. Dovoljene so nekatere izjeme;
  • ima pravico do plačanega letnega dopusta. Ta znaša najmanj 2,5 dneva za vsak dopolnjen mesec dela in sorazmerno za nepopoln mesec.
 • Države EU lahko:
  • v nekaterih pogojih dovolijo izjeme od določenih delovnih ur in počitka;
  • uporabljajo pogoje, ki so za pomorščake ugodnejši, in ne manj ugodni, kot pogoji, opredeljeni v direktivi.

Pravila dopolnjujejo ločeno zakonodajo o delovnem času na krovu ladij, ki uporabljajo pristanišča EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 22. julija 1999. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. junija 2002.

OZADJE

Zaradi svoje posebne narave pomorski sektor ni zajet v Direktivi 2003/88/ES o razporejanju delovnega časa, zato mora imeti lastna pravila.

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Pomorščak: vsaka oseba, zaposlena za kateri koli položaj na morski ladji.

Ladjar: lastnik ladje ali vsaka druga organizacija ali oseba, ki prevzame to odgovornost.

Delovni čas: čas, v katerem pomorščak dela na ladji.

Počitek: čas izven delovnega časa, ki pa ne vključuje kratkih odmorov.

Noč: najmanj 9 ur, vključno od polnoči do 5. ure zjutraj.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 1999/63/ES z dne 21. junija 1999 o sporazumu o razporejanju delovnega časa pomorščakov, sklenjenim med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ESCA) in Federacijo sindikatov delavcev v prometu Evropske unije (FST) – Priloga: Evropski sporazum o razporejanju delovnega časa pomorščakov (UL L 167, 2.7.1999, str. 33–37).

Nadaljnje spremembe Direktive 1999/63/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 06.09.2016

Top