Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cestni promet: pravila EU o času vožnje, odmorov in počitka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cestni promet: pravila EU o času vožnje, odmorov in počitka

Organizacija delovnega časa voznikov, ki opravljajo dejavnosti v cestnem prometu v EU, lahko pomaga izboljšati varnost v cestnem prometu ter varnost in zdravje voznikov ter zagotoviti pošteno konkurenco.

AKT

Direktiva 2002/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu

POVZETEK

Organizacija delovnega časa voznikov, ki opravljajo dejavnosti v cestnem prometu v EU, lahko pomaga izboljšati varnost v cestnem prometu ter varnost in zdravje voznikov ter zagotoviti pošteno konkurenco.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa minimalne predpise o urejanju delovnega časa voznikov in dopolnjuje določbe Uredbe (ES) št. 561/2006, ki določa skupna pravila o času vožnje in času počitka voznikov.

KLJUČNE TOČKE

Določbe Direktive se uporabljajo za „vozno osebje“, ki dela za podjetje s sedežem v državi EU in opravlja dejavnosti v cestnem prometu. Uporabljajo se tudi za samozaposlene voznike.

„Delovni čas“ vključuje:

  • vožnjo,
  • natovarjanje in raztovarjanje,
  • pomoč potnikom pri vstopu v vozilo in izstopu iz njega,
  • čiščenje in tehnično vzdrževanje,
  • vsa druga dela, povezana z varnostjo vozila, potnikov ali tovora, ter izpolnitev nekaterih zakonskih obveznosti, neposredno povezanih s posebnim prevozom (kot so carinske formalnosti),
  • in vsak drug čas, ko se šteje, da voznik opravlja svoje delo.

Delovni teden ne presega 48 ur, vendar se lahko poveča na 60 ur, če se v štirih mesecih ne preseže povprečje 48 ur na teden.

Vozniki ne smejo delati več kot šest ur brez odmora. Takšen odmor ne sme biti krajši od 30 minut, če voznik dela od šest do devet ur na dan. To je dopolnilo k določbam Uredbe (ES) št. 561/2006, ki določa, da je največja omejitev vožnje 4,5 ur brez odmora ali počitka.

Določbe Uredbe (ES) št. 561/2006 o počitku so v tej direktivi ohranjene. Vozniki morajo imeti dnevni in tedenski čas počitka.

Pri nočnem delu delovni čas znaša največ 10 ur v katerem koli 24-urnem obdobju.

Poročilo Komisije iz leta 2014 je analiziralo izvajanje direktive in uredbe v obdobju 2011-2012. Pri uporabi zakonodaje je ugotovilo nekatere izboljšave. Vendar pa sta nepopolnost in nedoslednost predložitev iz držav EU onemogočila poglobljeno analizo učinka na varnost v cestnem prometu ali varnost in zdravje voznikov. Komisija je poudarila, da bo opravila celovito oceno delovanja socialne zakonodaje na področju cestnega prometa.

OZADJE

Evropski parlament je zavrnil predlog Komisije iz leta 2008 o spremembi direktive, na podlagi katere bi se izvzeli samozaposleni vozniki in izboljšalo njeno izvrševanje. Direktiva je prvotno zajemala samo vozno osebje, zaposleno v prevoznem podjetju. Od marca 2009 zajema vse voznike, ki sodijo na področje uporabe uredbe o času vožnje, odmorov in počitka.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2002/15/ES

23.3.2002

23.3.2005

UL L 80, 23.3.2002, str. 35-39

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 - Izjava (UL L 102, 11.4.2006, str. 1-14)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in Direktive 2002/15/ES o urejanju delovnega časa oseb, ki opravljajo spremljevalne dejavnosti v cestnem prometu, v obdobju 2011-2012 (27. poročilo Komisije o izvajanju socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom) (COM(2014) 709 final z dne 21. novembra 2014)

Zadnja posodobitev 30.09.2015

Top