Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Splošna pravila EU o obveščanju in posvetovanju z delavci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Splošna pravila EU o obveščanju in posvetovanju z delavci

 

POVZETEK:

Direktiva 2002/14/ES – splošni okvir za obveščanje in posvetovanje z delavci v EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Vzpostavlja splošna načela o minimalnih pravicah delavcev v podjetjih, ustanovljenih v Evropski uniji ( EU), do obveščanja* in posvetovanja*. Nacionalna zakonodaja in prakse v odnosih med delodajalci in delavci določajo, kako se uporabljajo.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU lahko:
  • sprejmejo odločitev, ali se bo zakonodaja uporabljala za podjetja z najmanj 50 zaposlenimi ali za obrate z najmanj 20 zaposlenimi,
  • uvedejo posebna pravila za podjetja, ki se ukvarjajo s političnimi, strokovnimi organizacijskimi, verskimi, dobrodelnimi, izobraževalnimi, znanstvenimi ali umetniškimi cilji,
  • določijo, da delodajalcem ni treba obveščati predstavnikov delavcev ali se posvetovati z njimi, če bi to resno škodovalo delovanju podjetja.
 • Obveščanje in posvetovanje zajema podatke o
  • najnovejšem in verjetnem razvoju dejavnosti in gospodarskem položaju podjetja,
  • zaposlitveni strukturi podjetja in verjetnem razvoju, zlasti kadar so ogrožena delovna mesta;
  • odločitvah podjetja, ki lahko povzročijo znatne spremembe pri organizaciji dela ali v pogodbenih razmerjih.
 • Posvetovanje se opravi:
  • tako, da so primerni čas, način in vsebina,
  • na ustrezni ravni uprave in predstavnikov delavcev, odvisno od teme razprave,
  • na podlagi informacij, ki jih priskrbi delodajalec, ter mnenja predstavnikov zaposlenih,
  • tako, da se predstavnikom delavcev omogoči, da se sestanejo z delodajalcem ter dobijo odgovor na vsako mnenje, ki ga oblikujejo,
  • da bi dosegli dogovor o odločitvah, ki lahko povzročijo znatne spremembe v organizaciji dela ali v pogodbenih razmerjih.
 • Predstavniki delavcev in njihovi svetovalci ne smejo javno objaviti nobenih podatkov, ki jih prejmejo kot zaupne.
 • Izvirna zakonodaja je dala državam EU možnost, da izločijo posadke plovil na odprtem morju. Ta izjema je bila odpravljena s spremembo iz leta 2015.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 23. marca 2002. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 23. marca 2005.

OZADJE

 • Evropska komisija se je na začetku leta 2015 posvetovala s predstavniki delodajalcev in delavcev o tem, ali bi združili v eno zakonodajno besedilo naslednje tri direktive: direktivo o splošnem okviru za obveščanje in posvetovanje z delavci, direktivo o kolektivnem odpuščanju in direktivo o prenosih podjetij.
 • Treba je tudi preučiti, ali je mogoče pojma „obveščanje“ in „posvetovanje“ bolje uskladiti.
 • Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Obveščanje: podatki, ki jih posreduje delodajalec, tako da so predstavniki delavcev obveščeni o vprašanju in ga lahko preučijo.

Posvetovanje: izmenjava stališč in dialog med predstavniki delavcev in delodajalcem.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti – Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o zastopanosti delavcev (UL L 80, 23.3.2002, str. 29–34).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2002/14/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI DOKUMENTI

Posvetovalni dokument: Prva faza posvetovanja socialnih partnerjev v skladu s členom 154 PDEU o združitvi direktiv EU o obveščanju delavcev in posvetovanju z njimi (C(2015) 2303 finalz dne 10. aprila 2015).

Zadnja posodobitev 04.12.2016

Top