Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje

POVZETEK:

Sklep 2003/174/ES – Tristranski socialni vrh

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ta sklep vzpostavlja tristranski socialni vrh, tj. forum za razpravo med institucijami EU ter predstavniki delodajalcev in delavcev („socialnimi partnerji“).

KLJUČNE TOČKE

Vloga

Vrh je del medpanožnega dialoga. Oblikovan je zato, da bi zagotavljal stalno izmenjavo med socialnimi partnerji in ustanovami EU ter poskrbel, da bodo socialni partnerji prispevali h gospodarski in socialni strategiji EU.

V tem okviru navedeni socialni partnerji tesno sodelujejo z Odborom za zaposlovanje, ki svetuje Komisiji in zlasti nacionalnim ministrom vSvetu za zaposlovanje in socialne zadeve.

Dnevni red

Dnevni red:

določijo skupaj predstavniki institucij in socialni partnerji,

vključuje vprašanja, ki vplivajo na vse gospodarske sektorje in delavce v EU.

Udeleženci

Institucije EU predstavljajo:

Komisija,

socialni partnerji, razdeljeni v dve delegaciji, od katerih vsako sestavlja:

10 predstavnikov delavcev in

10 predstavnikov delodajalcev.

Predsedujeta mu predsednik Sveta in predsednik Komisije.

Časovni okvir

Sestane se najmanj enkrat letno pred pomladanskim Evropskim svetom.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA SKLEP?

Od 6. marca 2003.

AKT

Sklep Sveta 2003/174/ES z dne 6. marca 2003 o ustanovitvi Tristranskega socialnega vrha za rast in zaposlovanje

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2003/174/ES

6.3.2003

-

UL L 70, 14.3.2003, str. 31–33

Zadnja posodobitev 12.10.2015

Top