Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - portal EU za zaposlitveno mobilnost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — portal EU za zaposlitveno mobilnost

EURES — Evropske službe za zaposlovanje — je mreža za sodelovanje, namenjena iskanju zaposlitvenih možnosti in lajšanju prostega gibanja delavcev v državah EGP (državah EU, na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu) ter Švici.

AKT

2003/8/ES: Odločba Komisije z dne 23. decembra 2002 o izvedbi Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih

POVZETEK

EURES — Evropske službe za zaposlovanje — je mreža za sodelovanje, namenjena iskanju zaposlitvenih možnosti in lajšanju prostega gibanja delavcev v državah EGP (državah EU, na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu) ter Švici.

Partnerji mreže so javne službe za zaposlovanje, sindikati in organizacije delodajalcev. Mrežo usklajuje Evropska komisija.

KAJ JE CILJ MREŽE EURES?

Glavni cilji mreže EURES so:

obveščati, usmerjati in svetovati potencialnim mobilnim delavcem o zaposlitvenih možnostih ter življenjskih razmerah in delovnih pogojih v EGP,

pomagati delodajalcem, ki želijo zaposliti delavce iz drugih držav,

nuditi nasvete in pomoč delavcem in delodajalcem v čezmejnih regijah.

KLJUČNE TOČKE

Izboljšanje trga delovne sile EU

Mreža EURES v interesu iskalcev zaposlitve, delavcev in delodajalcev spodbuja:

razvoj trga delovne sile Evropske unije (EU), ki je odprt in dostopen za vse,

zaposlovanje na nadnacionalni, medregionalni in čezmejni ravni z izmenjavo informacij o prostih delovnih mestih in vlogah za zaposlitev,

izmenjavo informacij o zaposlitvenih možnostih, pridobivanju znanj in pripravništvih, vajeništvih ter, kjer je primerno, zaposlovanju pripravnikov in vajencev,

informacije o mobilnosti mladih delavcev.

Člani in partnerji mreže EURES

Skupna sredstva članskih in partnerskih organizacij mreže EURES zagotavljajo trdno podlago za ponudbo visoko kakovostnih storitev delavcem in delodajalcem.

Člani in partnerji mreže EURES so:

nacionalne in lokalne službe za zaposlovanje,

službe za zaposlovanje, pristojne za čezmejne regije,

druge specializirane službe za zaposlovanje, priglašene Komisiji,

organizacije socialnih partnerjev, ki jih imenujejo člani,

druge organizacije socialnega in sorodnih interesov.

Dejavnosti

Vzpostavljanje delovne prakse za iskalce zaposlitve, storitev posredovanja za delavce in delodajalce ter podpornih storitev za delodajalce, ki želijo zaposliti delavce v drugi državi EU s pomočjo internetnih storitev EURES,

širjenje najnovejših informacij o življenjskih razmerah in delovnih pogojih ter trendih na trgu delovne sile,

ukrepi sodelovanja med člani in partnerji,

nadzor in ocenjevanje ovir mobilnosti, vključno z razlikami v zakonodaji in upravnimi postopki.

Za pomoč pri iskanju zaposlitvenih možnosti v drugih državah EU se banka podatkov EURES o prostih delovnih mestih vsakodnevno posodablja in je na voljo na portalu EURES v 26 jezikih EU/EGP.

Dodatne informacije so na voljo na Evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost - EURES.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Odločba 2003/8/ES

1.3.2003

-

UL L 5, 10.1.2003, str. 16-19

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (UL L 141, 27.5.2011, str. 1-12)

2012/733/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. decembra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih mestih ter postavitve mreže EURES na nove temelje (UL L 328, 28.11.2012, str. 21-26)

Zadnja posodobitev 31.08.2015

Top