Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost in zdravje pri delu za začasne delavce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost in zdravje pri delu za začasne delavce

 

POVZETEK:

Direktiva Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo ukrepi za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce z začasnim delovnim razmerjem

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Njen namen je zagotoviti, da države EU sprejmejo zakonodajo za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev z začasnimi pogodbami* ali pogodbami za določen čas* ter jo uskladijo z varstvom, ki so ga deležni drugi delavci.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva Sveta 89/391/EGS o varnosti in zdravju delavcev velja tudi za začasne delavce*. Trenutna direktiva dopolnjuje to direktivo, kot sledi:

Obveščanje in usposabljanje

  • Pred začetkom dela je treba začasne delavce obvestiti o tveganjih na delovnem mestu, zlasti o potrebnih posebnih kvalifikacijah ali usposobljenosti ali o posebnem zdravstvenem nadzoru.
  • Vsak delavec mora biti deležen zadostnega usposabljanja, ki ustreza njegovemu delovnemu mestu, pri čemer se upoštevajo njegove kvalifikacije in izkušnje.

Poseben zdravstveni nadzor

Če je delo posebej nevarno za varnost ali zdravje začasnih delavcev ali zahteva poseben zdravstveni nadzor, imajo države EU možnost prepovedati, da začasni delavci opravljajo to delo. Če začasni delavci opravljajo to delo, mora delodajalec zagotoviti ustrezen poseben zdravstveni nadzor, ki po potrebi traja tudi dlje kot delovno razmerje.

Službe za zdravje in varnost

Službe za zdravje in varnost v organizaciji morajo biti obveščene o vseh napotitvah začasnih delavcev.

Podjetja in agencije za zaposlovanje

  • Če začasne delavce priskrbi agencija ali drugo podjetje za zaposlovanje, mora vedeti, kakšne kvalifikacije so potrebne in kakšne so posebne značilnosti delovnega mesta, ter o tem obvestiti zadevne delavce. Te informacije so lahko del pogodbe o napotitvi.
  • Organizacija, ki zaposluje začasnega delavca, pa je odgovorna za varnostne, higienske in zdravstvene vidike delovnih razmer.

Odgovornost držav EU

Države EU morajo vsakih pet let poročati Evropski komisiji o izvajanju te direktive, pri čemer predstavijo stališča delavcev in delodajalcev.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 15. julija 1991. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1992.

OZADJE

Za več informacij glejte:

* KLJUČNI POJMI

Začasna pogodba: pogodba o zaposlitvi med podjetjem za začasno zaposlovanje (npr. agencijo) in delavcem, da opravi nalogo v organizaciji pod njenim nadzorom.

Pogodba za določen čas: pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas ali za dokončanje določene naloge neposredno med delodajalcem in delavcem.

Začasni delavec: izraz, ki se zaradi jasnosti uporablja v tem povzetku in pomeni osebo v enem od dveh zgoraj opredeljenih začasnih delovnih razmerij.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 91/383/EGS z dne 25. junija 1991, s katero se dopolnjujejo ukrepi za spodbujanje izboljšav glede varnosti in zdravja pri delu za delavce z delovnim razmerjem za določen čas ali z začasnim delovnim razmerjem (UL L 206, 29.7.1991, str. 19–21).

Nadaljnje spremembe Direktive 91/383/EGS so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 01.12.2016

Top