Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

POVZETEK:

Sklepi o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV?

Uvajajo standardno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Ta nadomešča obrazca E111 in E111B, ki sta bila v uporabi pred tem. Državljanom, ki začasno prebivajo v drugi državi EU, omogoča poenostavljene postopke povračila za kakršno koli zdravstveno oskrbo, ki jo prejmejo.

KLJUČNE TOČKE

Kartico brezplačno izda pristojni nacionalni organ imetnika. Ta tudi odloči, kako dolgo je kartica veljavna.

Kartico se lahko uporablja v vseh 28 državah, kot tudi na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici, pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te države.

Kartica zagotavlja povračilo ustanovi, ki zagotavlja zdravstveno oskrbo začasnemu rezidentu.

Kartica vsebuje imetnikovo ime, datum rojstva in osebno identifikacijsko številko. Informacije vključujejo tudi podatke o organizaciji, pri kateri je imetnik zdravstveno zavarovan.

Če zavarovana oseba ne more predložiti kartice, se ji lahko izda začasno nadomestno potrdilo z omejeno veljavnostjo.

Enotna oblika in specifikacije kartice zagotavljajo, da jo zdravstveno osebje in zavarovalnice hitro prepoznajo.

Kartica ni nadomestilo za turistično zavarovanje in ne krije stroškov zasebnega zdravstvenega varstva.

OZADJE

Več informacij: Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

AKT

2003/751/ES: Sklep št. 189 z dne 18. junija 2003 o uvedbi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki nadomešča obrazca, potrebna za uporabo uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 za dostop do zdravstvene oskrbe med začasnim bivanjem v državi članici, ki ni pristojna država ali država stalnega prebivališča.

2003/752/ES: Sklep št. 190 z dne 18. junija 2003 glede tehničnih specifikacij evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

2003/753/ES: Sklep št. 191 z dne 18. junija 2003 o obrazcih E 111 in E 111 B, ki ju nadomešča evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

2003/751/ES: Sklep št. 189

18.6.2003

UL L 276, 27.10.2003, str. 1–3

2003/752/ES: Sklep št. 190

18.6.2003

UL L 276, 27.10.2003, str. 4–18

2003/753/ES: Sklep št. 191

18.6.2003

UL L 276, 27.10.2003, str. 19–21

Zadnja posodobitev 22.09.2015

Top