Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čas vožnje v sektorju cestnega prevoza

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čas vožnje v sektorju cestnega prevoza

V Uredbi (ES) št. 561/2006 so opredeljena pravila glede časa vožnje, odmorov in časa počitka za voznike tovornjakov in avtobusov, ki so namenjena izboljšanju pogojev dela in varnosti v cestnem prometu.

AKT

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85

POVZETEK

Ta uredba se uporablja za prevoz blaga po cesti z vozili, katerih skupna masa presega 3,5 tone, in za prevoz potnikov po cesti z vozili, ki so zaradi svoje stalne opreme primerna za prevoz več kot devetih oseb (skupaj z voznikom).

Ta uredba se uporablja ne glede na državo, kjer je vozilo registrirano, za prevoz po cesti v EU in med državami članicami EU, Švico in državami Evropskega gospodarskega prostora.

Najnižja starost

Vozniki in spremljevalci morajo biti stari najmanj 18 let, razen v nekaterih primerih za spremljevalce kandidatov za voznike, katerih najnižja starost je 16 let (za več podrobnosti glejte člen 5).

Pravila o času vožnje, odmorih in času počitka

Podrobna pravila za te čase so opredeljena v členih 6, 7, 8 in 9. Med pravila spadajo:

  • največji dnevni čas vožnje ne presega 9 ur, vendar se lahko največ dvakrat na teden podaljša na 10 ur;
  • največji tedenski čas vožnje ne presega 56 ur;
  • največji skupni čas vožnje katerih koli dveh zaporednih tednov ne presega 90 ur;
  • voznik mora po 4,5 urah vožnje imeti najmanj 45-minutni neprekinjeni odmor, razen če ne začne s časom počitka;
  • dnevni čas počitka, ki traja najmanj 11 ur in se lahko največ 3-krat na teden skrajša na 9 ur, in
  • redni tedenski čas počitka, ki traja najmanj 45 ur, in skrajšani tedenski čas počitka, ki traja vsaj 24 ur.

Tahograf

Uredba (ES) št. 561/2006 je spremenjena z novim zakonom, in sicer z Uredbo (ES) št. 165/2014. V tej uredbi so opredeljene zahteve v zvezi s konstrukcijo, vgradnjo in uporabo zapisovalne opreme (tahografa), ki jo je treba namestiti v vozila, za katere se uporablja ta uredba.

Tahograf je naprava, ki beleži čas vožnje, odmore in čas počitka ter obdobja razpoložljivosti in drugih del, ki jih izvaja voznik. Namen tahografa je:

  • preverjanje, ali voznik ravna skladno z veljavnimi predpisi;
  • spremljanje časa vožnje poklicnih voznikov z namenom preprečevanja utrujenosti in
  • zagotavljanje poštene konkurence in varnosti v cestnem prometu.

Nov zakon uvaja pametni tahograf, ki bo ob začetku delovanja zagotovil avtomatsko zapisovanje prek satelitskih sistemov za določanje položaja. S tem bi se morala izboljšati skladnost s predpisi, omogočeno pa bo tudi zgodnje zaznavanje goljufij in zlorab.

Digitalni tahograf je treba obvezno namestiti v vozila, katerih masa presega 3,5 tone (pri prevozu blaga) in ki prevažajo več kot 9 oseb, skupaj z voznikom (pri prevozu potnikov).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 561/2006

11.4.2007, z izjemo člena 10(5), člena 26(3) in (4) ter člena 27, ki začnejo veljati 1.5.2006

-

UL L 102, 11.4.2006

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1073/2009

4.12.2009, z izjemo delne uporabe (glejte člen 31)

-

UL L 300, 14.11.2009

Uredba (ES) št. 165/2014

1.3.2014, z izjemami, navedenimi v členu 48

-

UL L 60, 28.2.2014

Zadnja posodobitev: 10.06.2014

Top