Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mednarodne konvencije in sporazumi EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodne konvencije in sporazumi EU

 

POVZETEK:

Člen 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ PRAVIJO POGODBE EU O KONVENCIJAH IN SPORAZUMIH EU?

  • Mednarodne konvencije in sporazumi, skupaj z enostranskimi akti (to so uredbe, direktive, sklepi, mnenja in priporočila) sestavljajo sekundarno zakonodajo EU.
  • Po mednarodnem javnem pravu so pogodbe in za pogodbene stranke ustvarjajo pravice in obveznosti, ki so dogovorjene med njimi.
  • V nasprotju z enostranskimi akti konvencije in sporazumi niso rezultat zakonodajnega postopka ali izključne volje institucije.

KLJUČNE TOČKE

Mednarodni sporazumi (konvencije, pogodbe)

Mednarodni sporazumi se sklepajo med EU na eni strani in drugim subjektom mednarodnega javnega prava, tj. državo ali mednarodno organizacijo, na drugi. Člen 216 Pogodbe o delovanju EU (PDEU) navaja primere, v katerih je EU pooblaščena za sklepanje takih sporazumov. Potem ko so sporazumi dogovorjeni in podpisani, je glede na zadevni predmet morda potrebna ratifikacija z aktom sekundarne zakonodaje.

Poleg tega se mednarodni sporazumi obvezno uporabljajo po vsej EU. Imajo večjo pravno veljavo kot enostranski sekundarni akti, ki se morajo zato uskladiti z njimi.

Poleg tega člen 207 PDEU ureja trgovinsko politiko EU – ključno zunanjo pristojnost EU in osrednji element njenih odnosov s preostalim svetom.

Primera mednarodnih sporazumov:

Če predmet sporazuma ne spada v izključno pristojnost EU, ga morajo podpisati tudi države EU. Ti sporazumi so znani kot „mešani sporazumi“. To pomeni, da postanejo poleg same EU pogodbene stranke do pogodbenih strank zunaj EU tudi države EU. Mešani sporazumi lahko zahtevajo tudi, da se sprejme notranji akt EU za delitev obveznosti med državami EU in EU.

GLAVNA DOKUMENTA

Člen 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 144)

Člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 140–141)

Zadnja posodobitev 16.08.2016

Top