Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Področja, na katerih lahko EU podpre oblikovanje politike v državah EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Področja, na katerih lahko EU podpre oblikovanje politike v državah EU

 

POVZETEK

Uvod

Lizbonska pogodba je uvedla štiri nova področja politike, na katerih lahko posreduje Evropska unija:

  • civilna zaščita,
  • upravno sodelovanje,
  • turizem in
  • šport.

EU je na teh področjih pristojna za podporo. EU ne pridobi nobenih dodatnih zakonodajnih pooblastil, če lahko deluje samo v podporo ukrepov držav EU, ne da bi pri tem tudi imela možnost usklajevati nacionalno zakonodajo.

Poleg tega je EU že posredovala na teh področjih z medsektorskimi politikami. Lizbonska pogodba pojasnjuje cilje in ukrepe EU, tako da oblikuje posebne pravne podlage za ta štiri področja.

Civilna zaščita

Lizbonska pogodba si prizadeva za izboljšanje možnosti EU za odzivanje na naravne nesreče ali nesreče, ki jih je povzročil človek. Člen 196 Pogodbe o delovanju Evropske unije omogoča EU, da sprejme ukrepe v zvezi s/z:

Poleg tega je treba te vidike civilne zaščite povezati s solidarnostno klavzulo iz člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta klavzula omogoča EU, da pomaga državi članici, ki je žrtev terorističnega napada, naravne nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil človek.

Upravno sodelovanje

EU postane pristojna za upravno sodelovanje med državami članicami EU (člen 197 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Cilj je zagotoviti učinkovito izvajanje evropskega prava, zlasti z izboljšanjem učinkovitosti uprav držav EU (na primer na področju trošarin). EU lahko torej sprejema nove ukrepe, katerih cilj je olajšati izmenjavo dobre prakse med državami EU in uvesti programe usposabljanja.

Vendar Pogodba o delovanju Evropske unije določa dve omejitvi pri izvajanju tega novega pooblastila:

  • država EU ne sme v nobenem primeru biti zavezana k temu, da zaprosi za podporo EU,
  • EU ne sme sprejemati ukrepov v zvezi s harmonizacijo zakonov in drugih predpisov držav EU.

Turizem

Turizem je bil že vključen v več politik EU, kot sta regionalna politika in politika zaposlovanja. Pogodba pa oblikuje novo pravno podlago, da bi se EU omogočilo posredovanje na tem področju (člen 195 Pogodbe o delovanju EU).

Dejavnost EU ima torej lahko dva cilja:

  • ustvariti okolje, ki je naklonjeno razvoju dejavnosti na področju turizma,
  • spodbujati sodelovanje med državami EU, zlasti z izmenjavo dobre prakse.

Šport

Lizbonska pogodba potrjuje pristojnost EU na športnem področju. Vendar ne vsebuje posebnega člena, temveč vključuje pravno podlago, ki se nanaša na šport, v del pogodb, ki obravnava izobraževanje, poklicno usposabljanje in mladino.

Člen 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije navaja, da je cilj EU spodbujanje evropske razsežnosti v športu. EU bo na primer zlasti lahko podprla dejavnosti držav EU, usmerjene v varovanje telesne in moralne integritete športnikov ter v boj proti uporabi nedovoljenih poživil v športu.

Razvijala bo lahko tudi sodelovanje z mednarodnimi organi na športnem področju.

Zadnja posodobitev 15.02.2016

Top