Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski svet: Poslovnik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski svet: Poslovnik

POVZETEK:

Sklep Evropskega sveta 2009/882/EU o sprejetju poslovnika Evropskega sveta

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • Določa pravila in postopke za organiziranje dela Evropskega sveta.
 • Ta zajemajo:
  • vlogo predsednika in generalnega sekretariata,
  • pripravo zasedanj,
  • glasovanje in
  • objavo sklepov.

KLJUČNE TOČKE

 • Evropski svet se dvakrat v vsakem polletju sestane v Bruslju, vsako zasedanje traja največ dva dni. Po potrebi se lahko skličejo izredna zasedanja.
 • Evropski svet sestavljajo:
 • Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko.
 • Največje število članov delegacij držav in Evropske komisije na zasedanjih Evropskega sveta je 20 oseb.
 • Odločitve se načeloma sprejemajo soglasno, čeprav se lahko o zadevah tudi glasuje, kadar tako določata pogodbi.
 • Evropski svet lahko objavi rezultate glasovanja in vse spremljajoče izjave držav.
 • Zasedanja Evropskega sveta niso javna.
 • V zapisnikih vsakega zasedanja so našteti predloženi dokumenti, odobreni sklepi, sprejete odločitve in izjave, katerih vključitev je zahteval eden izmed voditeljev EU.
 • Odločitve Evropskega sveta se objavijo v Uradnem listu Evropske unije, razen če je določen poseben naslovnik.
 • Predsednik Evropskega sveta je odgovoren za pripravo in kontinuiteto dela Evropskega sveta.
 • Svet za splošne zadeve, tj. zunanji ministri, pripravi dnevni red zasedanja in zagotovi nadaljnje ukrepanje.
 • Svet za splošne zadeve preuči obrazloženi osnutek dnevnega reda najmanj štiri tedne pred zasedanjem Evropskega sveta. Dokončno oblikuje priprave za vsako zasedanje najmanj pet dni, preden se zberejo voditelji EU.
 • Predsednik Evropskega parlamenta je lahko povabljen, da nagovori Evropski svet.
 • Predsednik Evropskega sveta po vsakem zasedanju predloži poročilo Evropskemu parlamentu.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Veljati je začel 1. decembra 2009.

OZADJE

Evropski svet je bil z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009, vzpostavljen kot polnopravna institucija EU s svojim predsednikom. Vloga Evropskega sveta je voditi politiko EU in opredeliti njene prednostne naloge.

AKT

Sklep Evropskega sveta 2009/882/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju poslovnika Evropskega sveta (UL L 315, 2.12.2009, str. 51)

Zadnja posodobitev 15.02.2016

Top