Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

 

POVZETEK

KAJ JE NAMEN VISOKEGA PREDSTAVNIKA UNIJE ZA ZUNANJE ZADEVE IN VARNOSTNO POLITIKO?

Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (visoki predstavnik) vodi usklajevanje in izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) Evropske unije ter skupne varnostne in obrambne politike. Visoki predstavnik je hkrati eden od podpredsednikov Evropske komisije in v tej vlogi skrbi, da je celotno zunanje ukrepanje EU dosledno.

KLJUČNE TOČKE

Imenovanje

Visokega predstavnika za petletno obdobje imenuje Evropski svet z glasovanjem s kvalificirano večino (s čimer se mora strinjati predsednik Evropske komisije). Imenovanje visokega predstavnika potrdi s soglasjem Evropski parlament v skladu s členom 17 Pogodbe o Evropski uniji. Ta postopek obstaja, ker je visoki predstavnik tudi eden od podpredsednikov Evropske komisije, za imenovanje celotne Evropske komisije pa je treba pridobiti soglasje Evropskega parlamenta.

Odgovornosti

Visoki predstavnik prispeva k razvoju skupne zunanje in varnostne politike tako, da poda predloge Svetu EU in Evropskemu svetu.

Visoki predstavnik nato poskrbi, da se sprejeti sklepi izvajajo.

Visoki predstavnik kot podpredsednik Komisije zagotavlja, da je celotno zunanje ukrepanje EU na področjih razvojne pomoči, trgovine, humanitarne pomoči in odziva na krizo dosledno in učinkovito.

Visoki predstavnik predseduje srečanju ministrov za zunanje zadeve v okviru Sveta EU.

Visoki predstavnik predstavlja EU tudi pri zadevah, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko.

Druge obveznosti vključujejo vodenje Evropske obrambne agencije in Inštituta EU za varnostne študije.

Evropska služba za zunanje delovanje

Pri izvajanju nalog visokemu predstavniku pomaga Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD). Služba ESZD je bila ustanovljena z Lizbonsko pogodbo in temelji na členu 27 Pogodbe o Evropski uniji. Sestavljajo jo uradniki generalnega sekretariata Sveta in Komisije ter osebja, premeščenega iz diplomatskih služb držav EU.

OZADJE

Funkcija visokega predstavnika temelji na členih 18 in 27 Pogodbe o Evropski uniji. Amsterdamska pogodba iz leta 1999 je ustvarila funkcijo, čeprav so bile obveznosti na področju zunanje politike deljene z evropskim komisarjem za zunanje odnose. Lizbonska pogodba iz leta 2009 je razširila odgovornosti visokega predstavnika in določila, da je nosilec funkcije podpredsednik Komisije, s čimer je omogočila visokemu predstavniku, da bolje predstavlja EU pri doseganju ciljev zunanje politike.

Zadnja posodobitev 24.11.2015

Top