Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitarna pomoč v hrani

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitarna pomoč v hrani

 

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (COM(2010) 126 final) – Humanitarna pomoč v hrani

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To sporočilo Evropske komisije opredeljuje strateški okvir, znotraj katerega EU zagotavlja pomoč v hrani, če pride do humanitarne krize*.

Predstavljeno je skupaj z drugim sporočilom Komisije o preskrbi s hrano in razvoju.

KLJUČNE TOČKE

GLAVNI CILJI

Cilj humanitarne pomoči EU v hrani* je zagotavljanje dovolj varne hrane z ustrezno hranljivo vrednostjo pred humanitarnimi krizami, med njimi ali po njih, da bi preprečili smrtnost, akutno podhranjenost ali škodljive mehanizme spoprijemanja s pomanjkanjem (npr. prodaja premoženja ali zadolževanje ranljivih oseb).

Posebni cilji so:

 • 1.

  zagotoviti razpoložljivost ustrezne in varne hrane z ustrezno hranljivo vrednostjo, dostop do nje ter njeno uživanje prebivalstvu, ki se sooča s humanitarno krizo;

 • 2.

  zaščititi in obnoviti preživetje prebivalstva in izboljšati odpornost ranljivih skupin na prihodnje pretrese ter

 • 3.

  povečati zmogljivosti mednarodnega sistema humanitarne pomoči pri zagotavljanju pomoči v hrani.

To vključuje:

 • zagotavljanje pomoči v hrani v obliki gotovine, kuponov, živilskih in drugih proizvodov ali storitev, veščin in znanja;
 • dodatne ukrepe, kot je dostop do goriva, vode in higiene,
 • ponovno vzpostavitev pogojev za preživetje, npr. omogočanje dostopa do semen za kmete;
 • pomoč pri preprečevanju in zdravljenju podhranjenosti ter
 • krepitev zmogljivosti z izboljšanimi in inovativnimi pristopi, orodji in usposabljanji.

Izbira najustreznejšega odziva, vključno s sredstvi prenosa (npr. gotovinskimi ali blagovnimi), temelji na posebnem ozadju in je redno pregledovana.

NAČELA

V skladu z Evropskim soglasjem o humanitarni pomoči morajo ukrepi na področju humanitarne pomoči v hrani:

 • spoštovati temeljna humanitarna načela
  • človečnosti,
  • nevtralnosti,
  • nepristranskosti in
  • neodvisnosti,
 • temeljiti na potrebah in rezultatih, biti prožni, učinkoviti in neškodljivi,
 • biti usklajeni z drugimi donatorji in ukrepi za povečanje zanesljivosti preskrbe s hrano za:
  • zagotavljanje optimalnega izpolnjevanja potreb v zvezi z nujno pomočjo in razvojem ter
  • največje povečanje priložnosti za trajnosten učinek in prilagodljivost žrtev krize zaradi pomanjkanja hrane.

Ukrepi na področju humanitarne pomoči

Humanitarna pomoč EU v hrani se običajno uporablja pri:

 • zaskrbljujočih stopnjah umrljivosti ali akutne podhranjenosti, ki so dosežene ali se na podlagi napovedi pričakuje, da bodo dosežene zaradi pomanjkanja hrane;
 • obstoju resnih groženj za prebivalstvo ali tveganj skrajnega trpljenja, ki nastane zaradi onemogočenega preživetja ali slabih strategij za soočanje s krizo (npr. prodaja premoženja, preseljevanje ali negotove prakse preživetja).

Kljub temu je pomoč v hrani mogoče zagotoviti takoj na začetku krize in ne šele ob nastopu skrajnih tveganj.

Načeloma se dolgotrajne nezanesljive preskrbe s hrano* ne rešuje z ukrepi humanitarne pomoči v hrani, razen v naslednjih primerih:

 • če bi situacija pomenila neposredno ali zelo resno humanitarno tveganje,
 • če drugi akterji ne morejo ukrepati,
 • če ima lahko ukrep pozitiven učinek v kratkem časovnem obdobju.

Dovolj varne lokalne hrane z ustrezno hranljivo vrednostjo

Ljudje morajo imeti dostop do varne in uravnotežene hrane v zadostni količini in ustrezne kakovosti. Če je mogoče, mora predlagana vrsta hrane upoštevati tudi lokalne prehrambne navade.

OZADJE

Glede na najnovejše Poročilo ZN o lakoti (Stanje neustrezne prehranske varnosti za leto 2015) je lačnih približno 795 milijonov ljudi po vsem svetu oziroma približno ena od devetih oseb. Število držav v Afriki, ki se soočajo s prehranskimi krizami, se je v letu 2015 podvojilo na 24 glede na 12 v letu 1990. V letu 2014 je samo Komisija zagotovila 349 milijonov EUR v humanitarnih sredstvih za pomoč v hrani.

Za več informacij glejte:

* KLJUČNI POJMI

Humanitarna kriza: dogodek, ki pomeni resno grožnjo za zdravje, varnost, zaščito ali blaginjo ljudi. Do humanitarne krize lahko pride zaradi naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek. Nastane lahko počasi ali nenadoma in lahko traja kratek čas ali pa dalj časa.

Humanitarna pomoč v hrani: pomoč v hrani, zagotovljena žrtvam humanitarnih kriz.

Nezanesljiva preskrba s hrano: trajna nezmožnost ustreznega vnosa hranil, in sicer nenehnega ali občasnega, sezonskega.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Humanitarna pomoč v hrani (COM(2010) 126 final z dne 31. marca 2010)

POVEZANI AKTI

Delovni dokument služb Komisije – spremni dokument k sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Humanitarna pomoč v hrani (SEC(2010) 374 final z dne 31. marca 2010)

Zadnja posodobitev 18.07.2016

Top