Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Državljanstvo EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Državljanstvo EU

POVZETEK:

Člen 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 9 Pogodbe o Evropski uniji

POVZETEK

KAJ JE DRŽAVLJANSTVO EU?

Vsakdo, ki je državljan države EU, je samodejno državljan EU. Načelo je zapisano v pogodbah EU in je ključni dejavnik v razvoju evropske identitete. Državljanstvo EU ne nadomesti nacionalnega državljanstva. Je dodatno državljanstvo in daje državljanom posebne pravice.

KLJUČNE TOČKE

Državljanstvo EU daje državljanom pravico, da

potujejo in živijo kjer koli v Evropski uniji;

volijo in so voljeni na evropskih in lokalnih volitvah tam, kjer živijo;

imajo diplomatsko zaščito in konzularno pomoč po svetu iz katere koli druge države EU;

naslavljajo peticije na Evropski parlament o katerem koli vprašanju v okviru odgovornosti EU;

se obrnejo na evropskega varuha človekovih pravic v zvezi s primeri nepravilnosti, zaznanimi v kateri koli instituciji EU;

pišejo instituciji EU v enem od uradnih jezikov EU in prejmejo odgovor v istem jeziku;

imajo pod nekaterimi pogoji dostop do dokumentov Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta;

se udeležujejo javnih natečajev za zaposlitev v upravnih službah EU.

Lizbonska pogodba je uvedla dodatno obliko javne udeležbe: državljansko pobudo. Ta omogoča milijonu državljanov iz „znatnega števila“ držav EU, da zaprosijo Komisijo, da predloži zakonodajni predlog na katerem koli področju v pristojnosti EU.

OZADJE

Državljanstvo EU je opredeljeno v členu 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členu 9 Pogodbe o Evropski uniji.

Zadnja posodobitev 14.01.2016

Top