Help Print this page 

Document 32004D0629

Title and reference
2004/629/ES: Odločba Komisije z dne 1. septembra 2004 o razveljavitvi Odločbe 2002/794/ES o določenih varnostnih ukrepih glede perutninskega mesa, izdelkov iz perutninskega mesa in pripravkov iz perutninskega mesa, namenjenih človeški potrošnji in uvoženih iz Brazilije (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3297)(Besedilo velja za EGP)
 • In force
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 117–117 (MT)
OJ L 284, 3.9.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/629/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina
Dates
 • Date of document: 01/09/2004
 • Date of effect: 01/09/2004; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of effect: 10/09/2004; uporaba glej člen 3
 • Date of notification: 01/09/2004
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Evropska komisija
 • Form: Sklep
 • Addressee: države članice
 • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

3.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/6


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. septembra 2004

o razveljavitvi Odločbe 2002/794/ES o določenih varnostnih ukrepih glede perutninskega mesa, izdelkov iz perutninskega mesa in pripravkov iz perutninskega mesa, namenjenih človeški potrošnji in uvoženih iz Brazilije

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 3297)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/629/ES)

KOMISIJA EVROPSKE SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o splošnih načelih in zahtevah zakona o živilih, o ustanovitvi Evropske agencije za varno hrano ter o določitvi postopkov s področja varne hrane (1) in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov izdelkov, ki v Skupnost prihajajo iz tretjih držav (2) in zlasti ob upoštevanju člena 22(1) te direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Odločbo Komisije 2002/794/ES (3), so vse pošiljke perutninskega mesa, izdelki iz perutninskega mesa in pripravki iz perutninskega mesa (v nadaljnjem besedilu: „perutninsko meso“), uvoženi iz Brazilije, morali biti kemično pregledani, zato, da je bila dokazana odsotnost nitrofuranov in metabolitov.

(2)

Število pošiljk perutnine iz Brazilije, ki je bilo pregledano, se je zmanjšalo iz 100 % na 20 % na podlagi Odločbe 2002/794/ES, kot jo je dopolnila Odločba Komisije 2004/198/ES. Ta dopolnitev je bila opravljena na osnovi jamstev, ki jih je dala Brazilija, na osnovi rezultatov kemičnih preizkusov, ki so jih opravile države članice in na osnovi rezultatov misije Urada za prehrano in veterino v Braziliji.

(3)

Od tega zmanjšanja števila pošiljk, ki so bili preizkušeni, Komisija s pomočjo sistema hitrega opozarjanja ni dobila nobenega dodatnega sporočila o nitrofuranih in o njihovih metabolitih v perutninskem mesu iz Brazilije.

(4)

Zaradi tega je potrebno razveljaviti Odločbo 2002/794/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehrambeno verigo in za zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/794/ES se razveljavi.

Člen 2

Države članice bodo dopolnile ukrepe, ki jih uporabljajo pri uvozih, zato da jih bodo uskladile s to odločbo. O tem morajo takoj obvestiti Komisijo.

Člen 3

Ta odločba začne veljati 10. septembra 2004.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. septembra 2004

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 276, 12.10.2002, str. 66. Odločba, nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/198/ES (UL L 64, 2.3.2004, str. 39).


Top