Help Print this page 

Document 31975R0901

Title and reference
Uredba Sveta (EGS) št. 901/75 z dne 18. marca 1975 o sklenitvi Dopolnilnega protokola k Dodatnemu sporazumu o veljavnosti Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo za Kneževino Lihtenštajn
  • In force
OJ L 106, 26.4.1975, p. 19–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 007 P. 21 - 21
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 005 P. 170 - 171
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 005 P. 170 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 51 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 51 - 51
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 27 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 27 - 27
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 013 P. 4 - 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/901/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/03/1975
  • Date of effect: 01/05/1975; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31975R0901Uradni list L 106 , 26/04/1975 str. 0019 - 0019
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0051
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 7 str. 0021
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0051
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 5 str. 0170
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 5 str. 0170


Uredba Sveta (EGS) št. 901/75

z dne 18. marca 1975

o sklenitvi Dopolnilnega protokola k Dodatnemu sporazumu o veljavnosti Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo za Kneževino Lihtenštajn

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe;

ob upoštevanju priporočil Komisije;

ker je treba glede na to, da Norveška ni pristopila k Evropskim skupnostim, skleniti Dopolnilni protokol k Dodatnemu sporazumu o k veljavnosti Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo za Kneževino Lihtenštajn,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V imenu Skupnosti se sklene Dopolnilni protokol k Dodatnemu sporazumu o veljavnosti Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo za Kneževino Lihtenštajn.

Besedilo Protokola je priloženo.

Člen 2

Predsednika Sveta se pooblasti, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Protokola iz člena 1 v imenu Skupnosti, in da dodeli tej osebi vsa potrebna pooblastila, da zaveže Skupnost [1].

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. maja 1975.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 1975

Za Svet

Predsednik

R. Ryan

[1] Datum podpisa tega protokola bo objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

Top