Help Print this page 

Document 22000D1019(16)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 43/1999 z dne 26. marca 1999 o spremembi Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 266, 19.10.2000, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 058 P. 60 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 058 P. 60 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 093 P. 132 - 133

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/43(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 26/03/1999
  • Date of effect: 01/02/2000; začetek veljavnosti glej člen 4
  • Date of signature: 26/03/1999; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

22000D1019(16)Uradni list L 266 , 19/10/2000 str. 0050 - 0051


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 43/1999

z dne 26. marca 1999

o spremembi Priloge XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XVIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 104/98 Skupnega odbora EGP z dne 30. oktobra 1998 [1].

(2) Direktivo Sveta 97/80/ES z dne 15. decembra 1997 o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola [2] in Direktivo Sveta 98/52/ES z dne 13. julija 1998 o razširitvi Direktive 97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska [3] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Akte, ki jih pogodbenice Sporazuma upoštevajo in so vključeni v Prilogo XVIII, je treba navesti ob koncu navedene priloge -

SKLENIL:

Člen 1

V Prilogi XVIII k Sporazumu se naslov za točko 21 (Direktiva Sveta 86/613/EGS) — "AKTI, KI JIH UPOŠTEVAJO POGODBENICE", vključno z uvodnim stavkom in akti, vstavi za točko 32 (Direktiva Sveta 96/34/ES), točka 21a (Resolucija 95/C 296/06 Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta), točka 21b (Resolucija Sveta 95/C 168/02) in točka 21c (Priporočilo Sveta 96/694/ES) pa postanejo točke 33, 34 oziroma 35.

Člen 2

Za točko 21 (Direktiva Sveta 86/613/EGS) Priloge XVIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

"21a. 397 L 0080: Direktiva Sveta 97/80/ES z dne 15. decembra 1997 o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola (UL L 14, 20.1.1998, str. 6), kakor je bila spremenjena z:

- 398 L 0052: Direktiva Sveta 98/52/ES z dne 13. julija 1998 (UL L 205, 22.7.1998, str. 66).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe direktive z naslednjo prilagoditvijo:

V členu 3(1)(a) se "člen 119 Pogodbe" glasi "člen 69(1) Sporazuma EGP""

.

Člen 3

Besedila direktiv 97/80/ES in 98/52/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 27. marca 1999 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 26. marca 1999

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

F. Barbaso

[1] UL L 197, 29.7.1999, str. 56, kakor je bil popravljen z UL L 226, 27.8.1999, str. 44.

[2] UL L 14, 20.1.1998, str. 6.

[3] UL L 205, 22.7.1998, str. 66.

--------------------------------------------------

Top