Help Print this page 

Document 21999D0729(02)

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 101/98 z dne 30. oktobra 1998 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 197, 29.7.1999, p. 53–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 004 P. 40 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 057 P. 160 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 057 P. 160 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 31 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/101(3)/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/10/1998
  • Date of effect: 31/10/1998; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 30/10/1998; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

21999D0729(02)Uradni list L 197 , 29/07/1999 str. 0053 - 0053


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 101/98

z dne 30. oktobra 1998

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 84/98 Skupnega odbora EGP z dne 25. septembra 1998 [1];

ker je treba Uredbo Komisije (ES) št. 211/97 z dne 4. februarja 1997 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti zaostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 14 (Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 397 R 0211: Uredba Komisije (ES) št. 211/97 z dne 4. februarja 1997 (UL L 35, 5.2.1997, str. 1)."

Člen 2

Besedili Uredbe Komisije (ES) št. 211/97 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 31. oktobra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 30. oktobra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 189, 22.7.1999, str. 56.

[2] UL L 35, 5.2.1997, str. 1.

--------------------------------------------------

Top