Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrancovia ľudských práv – podpora EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrancovia ľudských práv – podpora EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Usmernenia EÚ o podpore ochrancov ľudských práv

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO USMERNENÍ?

 • Vymedzuje sa v nich prístup EÚ k podpore a ochrane obhajcov ľudských práv* v krajinách mimo EÚ s cieľom umožniť im voľné pôsobenie.
 • Operačné hľadisko týchto usmernení spadá do kontextu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP).

HLAVNÉ BODY

 • Diplomati na misiách EÚ* sa budú pravidelne stretávať s ochrancami ľudských práv, navštevovať zadržaných aktivistov, monitorovať súdne pojednávania, ktoré sa ich týkajú, a presadzovať ich ochranu.
 • Pracovná skupina pre ľudské práva v rámci Rady (COHOM) má za úlohu identifikovať situácie, v ktorých je EÚ vyzvaná zasiahnuť na základe správ od vedúcich misií EÚ, Organizácie Spojených národov, Rady Európy a mimovládnych organizácií.
 • Vysoko postavení úradníci EÚ (napr. vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) budú zahŕňať stretnutia s ochrancami ľudských práv do svojich návštev krajín mimo EÚ.
 • Politický dialóg s krajinami mimo EÚ a regionálnymi organizáciami sa bude týkať aj situácie ochrancov ľudských práv.
 • Vedúci misií budú pripomínať orgánom krajín mimo EÚ ich povinnosti týkajúce sa ochrany obhajcov ľudských práv, ktorí sú v nebezpečenstve.
 • EÚ bude úzko spolupracovať s krajinami mimo EÚ, ktoré majú takisto zavedené opatrenia na ochranu obhajcov ľudských práv, a bude spolupracovať s mechanizmami na ochranu ľudských práv ďalších regionálnych organizácií, ako sú Africká únia, Organizácia amerických štátov a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
 • EÚ bude presadzovať posilňovanie existujúcich a vytváranie nových regionálnych mechanizmov na ochranu obhajcov ľudských práv.
 • Záväzok EÚ na podporu ochrancov ľudských práv dopĺňa európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), z ktorého sa poskytuje finančná pomoc organizáciám podporujúcim aktivistov za ľudské práva.

KONTEXT

Ochrancovia ľudských práv zohrávajú kľúčovú úlohu pri:

 • dokumentovaní násilia;
 • poskytovaní právnej, psychologickej, lekárskej či inej podpory obetiam porušovania ľudských práv;
 • odstraňovaní beztrestnosti osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv a
 • zvyšovaní povedomia o ľudských právach a ich ochrancoch na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Obhajcovia ľudských práv sú však ďalšie terče útokov a hrozieb, a preto je dôležité zaisťovať ich bezpečnosť a ochranu.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Ochrancovia ľudských práv: Jednotlivci, skupiny alebo organizácie, ktoré mierovou cestou podporujú a chránia univerzálne uznávané ľudské práva, konkrétne občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva vrátane práv členov pôvodných obyvateľov.

Misie EÚ: Veľvyslanectvá a konzuláty krajín EÚ a delegácií EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Zaručiť ochranu – Usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv, Rada EÚ (zahraničné veci), 2008

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 235/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské práva vo svete (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 85 – 94)

Posledná aktualizácia 04.07.2016

Top