Help Print this page 
Title and reference
Stratégia proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stratégia proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

Stratégia Európskej únie (EÚ) proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN) je nevyhnutným prvkom zahraničnej politiky EÚ. Jej cieľom je obmedziť a skutočne odstrániť rozvojové programy zamerané na šírenie týchto zbraní a rakiet, ktoré ich prenášajú.

AKT

Stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia z 12. decembra 2003 (dok. 15708/03) (neuverejnená v úradnom vestníku).

SÚHRN

Šírenie ZHN, najmä jadrových, chemických a biologických zbraní a ich nosičov (rakety stredného a krátkeho doletu, strely s plochou dráhou letu a bezpilotné lietadlá), je z globálneho hľadiska rastúcou hrozbou. Zvyšuje sa tým riziko, že tieto zbrane využijú niektoré štáty alebo že ich získajú teroristické skupiny.

Nešírenie zbraní je preto základným cieľom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), najmä od prijatia stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia v roku 2003.

Rada už niekoľkokrát aktualizovala túto stratégiu, ktorej cieľom je predchádzať, zabrániť, zastaviť a ak je to možné, odstrániť programy šírenia na celom svete. Napriek tomu zostávajú všeobecné usmernenia politiky EÚ nezmenené:

  • posilniť účinnosť multilateralizmu: systém viacstranných zmlúv poskytuje právny základ všetkého úsilia EÚ, pokiaľ ide o nešírenie zbraní. Nevyhnutným cieľom je ich všeobecné uplatňovanie, ako aj zlepšovanie mechanizmov, ktoré kontrolujú porušovania ustanovených pravidiel;
  • podporovať regionálne a medzinárodne stabilné prostredie: ide najmä o posilňovanie programov zameraných na pomoc pri odzbrojovaní a presadzovanie cieľa nešírenia zbraní vo všetkých politických, diplomatických a hospodárskych činnostiach a programoch EÚ;
  • úzko spolupracovať s kľúčovými partnermi, ako je USA, Rusko, OSN alebo NATO, pokiaľ ide o krajiny alebo medzinárodné organizácie, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu pri nešírení zbraní.

Do SZBP bolo začlenených viacero opatrení na uplatňovanie akčného plánu uvedeného v stratégii prijatej v roku 2003. Rada pre vonkajšie vzťahy organizuje každý polrok diskusiu o vykonávaní stratégie EÚ, pokiaľ ide o ZHN, a každý polrok sa zostavuje správa, v ktorej sa hodnotí jej pokrok.

SÚVISIACE AKTY

Závery Rady a nové smery činnosti EÚ v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov. Brusel, 17. decembra 2008 (dok. 17172/08) (neuverejnené v úradnom vestníku).

Rozhodnutie Rady 2008/974/SZBP z 18. decembra 2008 na podporu Haagskeho kódexu správania proti šíreniu balistických rakiet v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008).

Rozhodnutie Rady 2010/430/SZBP z 26. júla 2010, ktorým sa zriaďuje európska sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia na podporu vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2010).

Rozhodnutie Rady 2012/423/SZBP z 23. júla 2012 na podporu nešírenia balistických rakiet v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a spoločnej pozície Rady 2003/805/SZBP (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012).

Závery Rady o zabezpečení pokračovania účinného vykonávania politiky EÚ zameranej na nové výzvy súvisiace so šírením zbraní hromadného ničenia (ZHN) a ich nosičov. 21. októbra 2013 (dok. 15104/13) (neuverejnené v úradnom vestníku).

Rozhodnutie Rady 2013/668/SZBP z 18. novembra 2013 na podporu aktivít Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti biologickej bezpečnosti a biologickej ochrany v rámci stratégie Európskej únie proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 310, 20.11.2013).

Polročná správa 2013/II o pokroku vo vykonávaní stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ C 54, 25.2.2014).

Rozhodnutie Rady 2014/129/SZBP z 10. marca 2014, ktorým sa podporuje európska sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia na podporu vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 71, 12.3.2014).

Posledná aktualizácia: 30.05.2014

Top