Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurydice

Sieť Eurydice je hlavným informačným nástrojom o vnútroštátnych a európskych štruktúrach, systémoch a vývoji v oblasti vzdelávania. Jej cieľom je zlepšiť európsku spoluprácu v oblasti celoživotného vzdelávania.

AKT

Uznesenie Rady a ministrov školstva, ktorí sa zišli na pôde Rady 6. decembra 1990, o Eurydice – informačnej sieti o vzdelávaní v Európskom spoločenstve [Úradný vestník ES C 329, 31.12.1990].

SÚHRNY

Sieť Eurydice je rozsiahlym zdrojom porovnateľných informácií o európskych vzdelávacích systémoch a politikách a poskytuje širokú škálu porovnateľných analýz na rôzne témy v oblasti vzdelávacích systémov. Sieť podporuje európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania, ktorá sa odvíja od poznatkov.

Sieť v súčasnosti zahŕňa 40 vnútroštátnych jednotiek, ktoré sa nachádzajú vo všetkých 36 krajinách zapojených do programu Erasmus+. Informácie poskytované vnútroštátnymi jednotkami Eurydice sú predovšetkým normatívne a kvalitatívne, a teda sa týkajú úradných dokumentov, ako sú zákony, dekréty, nariadenia a odporúčania. Centrálna jednotka Eurydice (so sídlom v Bruseli) kombinuje tieto informácie s ďalšími zdrojmi údajov - ako sú štatistické údaje Eurostatu, databáza UOE (spoločná databáza UNESCO, OECD a Eurostatu) či výsledky medzinárodných vzdelávacích prieskumov, s cieľom zostaviť konečné správy.

Všetky publikácie Eurydice sú dostupné bezplatne na webovej lokalite Eurydice alebo na požiadanie v tlačenej podobe. Cieľom činnosti siete Eurydice je presadzovať porozumenie, spoluprácu, dôveru a mobilitu na európskej a medzinárodnej úrovni. Sieť pozostáva z vnútroštátnych jednotiek usadených v členských štátoch EÚ a koordinuje ju Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Kliknite na tento odkaz, ak máte záujem o ďalšie informácie o sieti Eurydice.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 , ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).

Posledná aktualizácia: 07.04.2014

Top