Help Print this page 

Document L:2018:122:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 122, 17. mája 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 122

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
17. mája 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/720 zo 16. mája 2018, ktorým sa otvára colná kvóta Únie na hydinu s pôvodom na Islande a stanovuje sa správa tejto colnej kvóty

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/721 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky prasací prolaktín, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí ( 1 )

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/722 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky eprinomektín, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/723 zo 16. mája 2018, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, pokiaľ ide o schválenie omračovania nízkym atmosférickým tlakom ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/724 zo 16. mája 2018 o určitých opatreniach obchodnej politiky týkajúcich sa určitých výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch amerických

14

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2018/725 zo 16. mája 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI)

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2018/726 z 2. mája 2018 o vymenovaní vedúceho misie Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

32

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/727 zo 14. mája 2018, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Rumunskom

34

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1385/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013 z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii ( Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013 )

35

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/390 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa určitých prudenciálnych požiadaviek na centrálne depozitáre cenných papierov a určené úverové inštitúcie poskytujúce vedľajšie služby bankového typu ( Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017 )

35

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/391 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní ( Ú. v. EÚ L 65, 10.3.2017 )

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top