Help Print this page 

Document L:2017:128:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 128, 19. mája 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 128

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
19. mája 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Dohoda podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 — Európsky fond pre strategické investície

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/854 z 18. mája 2017, ktorým sa udeľuje ochrana názvu „Darnibole“ (CHOP) na základe článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/855 z 18. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky diflubenzurón ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/856 z 18. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky fluroxypyr ( 1 )

14

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/857 z 18. mája 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/858 z 18. mája 2017 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre deviatu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/859 z 11. mája 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 02.03.01 „Vnútorný trh“ a rozpočtový riadok 02.03.04 „Nástroje na riadenie vnútorného trhu“)

20

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/860 z 11. mája 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 33 02 03 01)

23

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/861 z 11. mája 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 3 k Dohode o EHP, pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 8 ods. 3 písm. b) dohody

25

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/862 zo 17. mája 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat a podmienky veterinárnej certifikácie pri opätovnom vstupe registrovaných koní určených na súťaže po dočasnom vývoze do Turkménska a ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 93/195/EHS, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Turkménska, a príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Turkménska v zozname tretích krajín a častí ich územia, z ktorých je povolený dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí do Únie [oznámené pod číslom C(2017) 3207]  ( 1 )

55

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/863 z 18. mája 2017, ktorým sa aktualizuje verejná open source softvérová licencia Európskej únie (EUPL) v záujme ďalšej podpory zdieľania a opätovného používania softvéru vyvinutého verejnými správami

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top