Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 132, 29. mája 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
29. mája 2015


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/827 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/828 z 28. mája 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/829 z 27. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/831 z 28. mája 2015, ktorým sa aktualizuje zoznam strán oslobodených od rozšíreného antidumpingového cla na niektoré časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97 na základe preverovania iniciovaného oznámením Komisie 2014/C 299/08

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/832 z 28. mája 2015, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania vyrovnávacích opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1239/2013 na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky prostredníctvom dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) odosielaných z Malajzie a Taiwanu, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii alebo na Taiwane, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

53

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/833 z 28. mája 2015, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1238/2013 na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky prostredníctvom dovozu fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) odosielaných z Malajzie a Taiwanu, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii alebo na Taiwane, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

60

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/834 z 28. mája 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

67

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/835 z 11. mája 2015 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení Dohovor o spoločnom tranzitnom režime

69

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/836 z 11. mája 2015 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia spoločného výboru EÚ – EZVO pre spoločný tranzitný režim a rozhodnutia spoločného výboru EÚ – EZVO pre zjednodušenie formalít pri preprave tovaru, pokiaľ ide o vyzvanie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko na pristúpenie k Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a Dohovoru o zjednodušení formalít pri preprave tovaru

78

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/837 z 28. mája 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

82

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/838 z 28. mája 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/909/EÚ predĺžením obdobia uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s malým úľovým chrobákom v Taliansku [oznámené pod číslom C(2015) 3558]  ( 1 )

86

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/839 z 27. apríla 2015, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top