Help Print this page 

Document C:2017:231:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 231, 17. júla 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 231

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
17. júla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 231/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 231/02

Vec C-10/17 P: Odvolanie podané 11. januára 2017: Polo Club proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 10. novembra 2016 vo veci T-67/15, Polo Club/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

2

2017/C 231/03

Vec C-50/17 P: Odvolanie podané 31. januára 2017: Universidad Internacional de la Rioja, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 1. decembra 2016 vo veci T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Vec C-147/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanţa (Rumunsko) 23. marca 2017 – Sindicatul Familia Constanța a iní/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Vec C-148/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 24. marca 2017 – Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Vec C-161/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 31. marca 2017 – Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Vec C-171/17: Žaloba podaná 5. apríla 2017 – Európska komisia/Maďarsko

5

2017/C 231/08

Vec C-179/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španielsko) 7. apríla 2017 – Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza a Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Vec C-192/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 13. apríla 2017 – Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Vec C-196/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 13. apríla 2017 – Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Vec C-197/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 13. apríla 2017 – Thomas Neufeldt a i./TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Vec C-198/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 13. apríla 2017 – Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Vec C-200/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 13. apríla 2017 – Susanne de Winder/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Vec C-201/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 13. apríla 2017 – Holger Schlosser a Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Vec C-202/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 13. apríla 2017 – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Vec C-208/17 P: Odvolanie podané 21. apríla 2017: NF proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 28. februára 2017 vo veci T-192/16, NF/Európska rada

12

2017/C 231/17

Vec C-209/17 P: Odvolanie podané 21. apríla 2017: NG proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 28. februára 2017 vo veci T-193/16, NG/Európska rada

13

2017/C 231/18

Vec C-210/17 P: Odvolanie podané 21. apríla 2017: NM proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 28. februára 2017 vo veci T-257/16, NM/Európska rada

14

2017/C 231/19

Vec C-212/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 24. apríla 2017 – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Vec C-225/17 P: Odvolanie podané 27. apríla 2017: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) zo 17. februára 2017 v spojených veciach T-14/14 a T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada Európskej únie

15

2017/C 231/21

Vec C-226/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 28. apríla 2017 – Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Vec C-228/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 28. apríla 2017 – Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Vec C-238/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) 9. mája 2017 – „Renerga“ UAB/„Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB

18

2017/C 231/24

Vec C-246/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 10. mája 2017 – Ibrahima Diallo/Belgické kráľovstvo

19

2017/C 231/25

Vec C-265/17 P: Odvolanie podané 16. mája 2017: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 7. marca 2017 vo veci T-194/13, United Parcel Service/Európska komisia

21

 

Všeobecný súd

2017/C 231/26

Vec T-637/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 31. mája 2017 – Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie VIÑA SOL — Relatívny dôvod zamietnutia — Zásah do rozlišovacej spôsobilosti — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 odsek 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

22

2017/C 231/27

Vec T-519/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. mája 2017 – Piessevaux/Rada („Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod dôchodkových práv do dôchodkového režimu Únie — Návrh na započítanie odpracovaných rokov — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku — Nové všeobecné vykonávacie predpisy — Rovnosť zaobchádzania — Nadobudnuté práva — Legitímna dôvera“)

22

2017/C 231/28

Vec T-164/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. mája 2017 – Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie THE TRAVEL EPISODES — Absolútny dôvod zamietnutia — Návrh na zmenu — Akt, ktorý nemôže prijať odvolací senát — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť“)

23

2017/C 231/29

Vec T-207/16 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 8. mája 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisia („Predbežné opatrenie — Verejné zákazky — Varovanie o vylúčení — Varovanie o overení — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

23

2017/C 231/30

Vec T-285/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. mája 2017 – Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) („Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Slovná ochranná známka DREAMLINE — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne bez akéhokoľvek právneho základu — Článok 126 rokovacieho poriadku“)

24

2017/C 231/31

Vec T-481/16 RENV: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. mája 2017 – Cuallado Martorell/Komisia („Verejná služba — Prijímanie do zamestnania — Verejné výberové konanie — Nepripustenie k ústnej skúške — Posúdenie písomnej skúšky — Rozhodnutie nezapísať meno žalobcu na rezervný zoznam — Možnosť výberovej komisie poveriť opravou písomných skúšok jedného z jej členov — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

25

2017/C 231/32

Vec T-785/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. mája 2017 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Ufesa — Zmier — Nadobudnutie prihlasovanej ochrannej známky žalobkyňou — Zastavenie konania“)

25

2017/C 231/33

Vec T-170/17 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 18. mája 2017 – RW/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejná služba — Úradníci — Odchod na dovolenku a dôchodok — Dôchodkový vek — Článok 42c služobného poriadku — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris — Naliehavosť — Zváženie záujmov“)

26

2017/C 231/34

Vec T-113/17: Žaloba podaná 20. februára 2017 – Crédit Agricole a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Komisia

27

2017/C 231/35

Vec T-242/17: Žaloba podaná 25. apríla 2017 – SC/Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Vec T-244/17: Žaloba podaná 26. apríla 2017 – António Conde & Companhia/Komisia

29

2017/C 231/37

Vec T-254/17: Žaloba podaná 28. apríla 2017 – Intermarché Casino Achats/Komisia

29

2017/C 231/38

Vec T-255/17: Žaloba podaná 28. apríla 2017 – Les Mousquetaires a ITM Entreprises/Komisia

30

2017/C 231/39

Vec T-268/17: Žaloba podaná 19. mája 2017 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Vec T-269/17: Žaloba podaná 8. mája 2017 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Vec T-270/17: Žaloba podaná 8. mája 2017 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Vec T-271/17: Žaloba podaná 8. mája 2017 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Vec T-272/17: Žaloba podaná 5. mája 2017 – Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Vec T-283/17: Žaloba podaná 15. mája 2017 – SH/Komisia

35

2017/C 231/45

Vec T-284/17: Žaloba podaná 12. mája 2017 – Le Pen/Parlament

36

2017/C 231/46

Vec T-285/17: Žaloba podaná 12. mája 2017 – Janukovyč/Rada

37

2017/C 231/47

Vec T-286/17: Žaloba podaná 12. mája 2017 – Janukovič/Rada

38

2017/C 231/48

Vec T-288/17: Žaloba podaná 15. mája 2017 – Sky/EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Vec T-290/17: Žaloba podaná 16. mája 2017 – Stavytskyi/Rada

40

2017/C 231/50

Vec T-291/17: Žaloba podaná 16. mája 2017 – Transdev a i./Komisia

41

2017/C 231/51

Vec T-292/17: Žaloba podaná 16. mája 2017 – Región Île-de-France/Komisia

41

2017/C 231/52

Vec T-294/17: Žaloba podaná 12. mája 2017 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Vec T-297/17: Žaloba podaná 15. mája 2017 – VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Vec T-299/17: Žaloba podaná 16. mája 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Vec T-300/17: Žaloba podaná 17. mája 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Vec T-301/17: Žaloba podaná 17. mája 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Vec T-302/17: Žaloba podaná 18. mája 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Vec T-303/17: Žaloba podaná 18. mája 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Vec T-304/17: Žaloba podaná 18. mája 2017 – Sata/EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Vec T-305/17: Žaloba podaná 17. mája 2017 – Red Bull/EUIPO (Vyobrazenie paralelogramu zloženého z dvoch polí v rôznych farbách)

47

2017/C 231/61

Vec T-307/17: Žaloba podaná 18. mája 2017 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Vyobrazenie troch paralelných pruhov)

48

2017/C 231/62

Vec T-310/17: Žaloba podaná 15. mája 2017 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Vec T-311/17: Žaloba podaná 19. mája 2017 – Stips/Komisia

49

2017/C 231/64

Vec T-313/17: Žaloba podaná 22. mája 2017 – Wajos/EUIPO (Tvar fľaše)

50

2017/C 231/65

Vec T-314/17: Žaloba podaná 23. mája 2017 – Nosio/EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Vec T-318/17: Žaloba podaná 19. mája 2017 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Vec T-330/17: Žaloba podaná 16. mája 2017 – Ceobus a i./Komisia

52

2017/C 231/68

Vec T-331/17: Žaloba podaná 23. mája 2017 – Steifer/EHSV

53

2017/C 231/69

Vec T-757/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – Facebook/EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Vec T-84/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. mája 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisia

54

2017/C 231/71

Vec T-95/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. mája 2017 – King.com/EUIPO – TeamLava (Obrazovky a ikony)

54

2017/C 231/72

Vec T-126/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. mája 2017 – Consorzio IB Innovation/Komisia

54


 

Korigendá

2017/C 231/73

Korigendum k oznámeniu v úradnom vestníku vo veci T-86/17 ( Ú. v. EÚ C 104, 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Korigendum k oznámeniu v úradnom vestníku vo veci T-161/17 ( Ú. v. EÚ C 151, 15.5.2017 )

57


SK

 

Top