Help Print this page 

Document C:2017:157:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 157, 19. mája 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 157

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
19. mája 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 157/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) ( 1 )

1

2017/C 157/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8410 – Zen-Noh/LDC/Amaggi/JV) ( 1 )

1

2017/C 157/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8261 – Lanxess/Chemtura) ( 1 )

2

2017/C 157/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii [Vec M.8387 – AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II)] ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 157/05

Výmenný kurz eura

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 157/06

Rozhodnutia týkajúce sa záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

4

2017/C 157/07

Likvidácia – Rozhodnutie o začatí likvidácie spoločnosti Societatea Carpatica Asig S.A. [Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 280 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)]

9

2017/C 157/08

Likvidácia – Rozhodnutie o začatí likvidácie spoločnosti ING pojišťovna, a. s., v likvidaci [Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 280 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)]

10


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2017/C 157/09

Výzva na vyjadrenie záujmu o členstvo vo vedeckom výbore Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) – Ref.: CEI-SCIE-2017

11

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 157/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8494 – Ardian France/LaSalle Investment Management/Europa) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

18

2017/C 157/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8503 – Goldman Sachs/Eurazeo/Dominion Web Solutions) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19

2017/C 157/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8360 – Imerys/Kerneos) ( 1 )

20


 

Korigendá

2017/C 157/13

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1 ( Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017 )

21

2017/C 157/14

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2017 ( Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017 )

22


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top