Help Print this page 

Document C:2017:086:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 86, 20. marca 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 86

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
20. marca 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 86/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 86/02

Vec C-27/16: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Smernice 2000/78/ES a 2006/54/ES — Pôsobnosť — Zjavná neprípustnosť — Charta základných práv Európskej únie — Vykonanie práva Únie — Neexistencia — Zjavný nedostatok právomoci)

2

2017/C 86/03

Vec C-345/16: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 29. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège – Belgicko) – Jean Jacob, Dominique Lennertz/Belgické kráľovstvo (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Skutkový a právny kontext sporu vo veci samej — Neexistencia dostatočných spresnení — Zjavná neprípustnosť — Článok 53 ods. 2 — Článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora)

3

2017/C 86/04

Vec C-379/16 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 24. novembra 2016 – European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Verejné obstarávanie služieb — Vývoj softvéru a služby údržby — Nesprávny výklad tvrdení a skreslenie dôkazov predložených ďalším účastníkom konania pred Všeobecným súdom)

3

2017/C 86/05

Vec C-484/16: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 13. decembra 2016 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Taranto – Taliansko) – trestné konanie proti Antoniovi Semerarovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zjavný nedostatok právomoci — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Súdna spolupráca v trestných veciach — Smernica 2012/29/EÚ — Článok 2 ods. 1 písm. a) — Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov — Charta základných práv Európskej únie — Články 49, 51, 53 a 54 — Trestný čin urážky — Zrušenie trestného činu urážky vnútroštátnym zákonodarcom — Chýbajúca súvislosť s právom Únie — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

4

2017/C 86/06

Vec C-522/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 7. októbra 2016 – A/Staatssecretaris van Financiën

4

2017/C 86/07

Vec C-564/16 P: Odvolanie podané 7. novembra 2016: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 9. septembra 2016 vo veci T-159/15, Puma SE/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

5

2017/C 86/08

Vec C-631/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Holland (Holandsko) 7. decembra 2016 – X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

6

2017/C 86/09

Vec C-634/16 P: Odvolanie podané 7. decembra 2016: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 28. septembra 2016 vo veci T-476/15, European Food SA/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

7

2017/C 86/10

Vec C-637/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 9. decembra 2016 – Florian Hanig/Société Air France SA

8

2017/C 86/11

Vec C-644/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 15. decembra 2016 – Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

9

2017/C 86/12

Vec C-648/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Taliansko) 16. decembra 2016 – Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria

10

2017/C 86/13

Vec C-651/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 19. decembra 2016 – DW/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

10

2017/C 86/14

Vec C-652/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad (Bulharsko) 19. decembra 2016 – Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Аhmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Daržavna agencija za bežancite

11

2017/C 86/15

Vec C-660/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. decembra 2016 – Finanzamt Dachau/Achim Kollroß

12

2017/C 86/16

Vec C-661/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. decembra 2016 – Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl

13

2017/C 86/17

Vec C-672/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 29. decembra 2016 – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

14

2017/C 86/18

Vec C-676/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 27. decembra 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

15

2017/C 86/19

Vec C-677/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Španielsko) 29. decembra 2016 – Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

15

2017/C 86/20

Vec C-679/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 30. decembra 2016 – A

16

2017/C 86/21

Vec C-9/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 9. januára 2017 – Maria Tirkkonen

17

2017/C 86/22

Vec C-15/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 13. januára 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

17

2017/C 86/23

Vec C-25/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 19. januára 2017 – Splnomocnenec pre ochranu údajov

19

2017/C 86/24

Vec C-33/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sodišče Pliberk (Rakúsko) 23. januára 2017 – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

20

2017/C 86/25

Vec C-72/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. novembra 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo] – The Queen, na žiadosť: Prospector Offshore Drilling SA a i./Her Majesty’s Treasury, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

21

2017/C 86/26

Vec C-148/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

21

2017/C 86/27

Vec C-159/16: Uznesenie predsedníčky prvej komory Súdneho dvora zo 6. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – konanie začaté spoločnosťou „Starptautiskā lidosta ‚Riga‘ VAS“, za účasti: Konkurences padome

22

2017/C 86/28

Vec C-282/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien – Rakúsko) – RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

22

2017/C 86/29

Vec C-394/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

22

 

Všeobecný súd

2017/C 86/30

Vec T-92/11 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2017 – Andersen/Komisia („Štátna pomoc — Železničná doprava — Štátna pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech štátneho podniku Danske Statsbaner — Verejnoprávne zmluvy na poskytovanie služieb v osobnej železničnej doprave na trati medzi Kodaňou a Ystadom — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za podmienečne zlučiteľnú s vnútorným trhom — Časová pôsobnosť hmotnoprávnych pravidiel — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Zjavne nesprávne posúdenie“)

23

2017/C 86/31

Vec T-646/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. februára 2017 – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe/Komisia („Inštitucionálne právo — Európska iniciatíva občanov — Ochrana národnostných a jazykových menšín a posilnenie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii — Zamietnutie registrácie — Zjavná neexistencia legislatívnych právomocí Komisie — Povinnosť odôvodnenia — Článok 4 ods. 2 písm. b) a článok 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 211/2011“)

24

2017/C 86/32

Vec T-509/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. februára 2017 – Kessel medintim/EUIPO – Janssen-Cilag (Premeno) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Premeno — Skoršia národná slovná ochranná známka Pramino — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozhodnutie prijaté po zrušení pôvodného rozhodnutia Všeobecným súdom — Právo byť vypočutý — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

24

2017/C 86/33

Vec T-696/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. februára 2017 – Bodegas Vega Sicilia/EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie TEMPOS VEGA SICILIA — Absolútny dôvod zamietnutia — Ochranná známka vína obsahujúca zemepisné označenia — Článok 7 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

25

2017/C 86/34

Vec T-16/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. februára 2017 – Mast-Jägermeister/EUIPO (Poháre) („Dizajn Spoločenstva — Prihláška dizajnu Spoločenstva zobrazujúceho poháre — Pojem ‚vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu‘ — Nepresnosť vyobrazenia, pokiaľ ide o rozsah požadovanej ochrany — Odmietnutie odstrániť nedostatky — Odmietnutie priznať deň podania — Články 36 a 46 nariadenia (ES) č. 6/2002 — Článok 4 ods. 1 písm. e) a článok 10 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2245/2002“)

26

2017/C 86/35

Vec T-82/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. februára 2017 – International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TRIPLE EVOLUTION — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie Evolution — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2017/C 86/36

Vec T-106/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. februára 2017 – zero/EUIPO – Hemming (ZIRO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ZIRO — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie zero — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

27

2017/C 86/37

Vec T-196/15 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Valéria Anna Gyarmanthy proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 5. marca 2015 vo veci F-97/13, Gyarmanthy/FRA

28

2017/C 86/38

Vec T-870/16: Žaloba podaná 7. decembra 2016 – Miserini Johansson/EIB

28

2017/C 86/39

Vec T-24/17: Žaloba podaná 17. januára 2017 – LA Superquimica/EUIPO – D-Tack (D-TACK)

30

2017/C 86/40

Vec T-40/17: Žaloba podaná 19. januára 2017 – Habermaaß/EUIPO – Here Global (h)

30

2017/C 86/41

Vec T-51/17: Žaloba podaná 27. januára 2017 – Poľsko/Komisia

31

2017/C 86/42

Vec T-65/17: Žaloba podaná 1. februára 2017 – Westbrae Natural/EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

32

2017/C 86/43

Vec T-476/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. februára 2017 – Adama Agriculture a Adama France/Komisia

33


SK

 

Top