Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 223, 22. september 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 223

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
22. septembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2007/C 223/01

Kódex správania

1

2007/C 223/02

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 211, 8.9.2007

3


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2007/C 223/03

Vec C-298/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof 22. júna 2007 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Vec C-301/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 26. júna 2007 – PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Vec C-322/07 P: Odvolanie Papierfabrik August Koehler AG proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 26. apríla 2007 v spojených veciach T-109/02 (Bolloré/Komisia), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Komisia), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Komisia), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Komisia), T-126/02 (M-real Zanders/Komisia), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Komisia), T-129/02 (Torraspapel/Komisia), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Komisia) a T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Komisia), podané 12. júla 2007

5

2007/C 223/06

Vec C-327/07 P: Odvolanie podané 13. júla 2007: Bolloré SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 26. apríla 2007 v spojených veciach T-109/02 (Bolloré/Komisia), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Komisia), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Komisia), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Komisia), T-126/02 (M-real Zanders/Komisia), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Komisia), T-129/02 (Torraspapel/Komisia), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Komisia) a T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Komisia)

6

2007/C 223/07

Vec C-334/07 P: Odvolanie podané 18. júla 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata rozšírená komora) z 3. mája 2007 vo veci T-357/02, Freistaat Sachsen/Komisia Európskych spoločenstiev

6

2007/C 223/08

Vec C-338/07 P: Odvolanie podané 20. júla 2007: Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 26. apríla 2007 v spojených veciach T-109/02 (Bolloré/Komisia), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Komisia), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Komisia), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Komisia), T-126/02 (M-real Zanders/Komisia), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Komisia), T-129/02 (Torraspapel/Komisia), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Komisia) a T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Komisia)

7

2007/C 223/09

Vec C-347/07: Žaloba podaná 25. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

8

2007/C 223/10

Vec C-368/07: Žaloba podaná 2. augusta 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

8

2007/C 223/11

Vec C-370/07: Žaloba podaná 3. augusta 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rada Európskej únie

9

2007/C 223/12

Vec C-382/07: Žaloba podaná 8. augusta 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

9

 

Súd prvého stupňa

2007/C 223/13

Vec T-6/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. júla 2007 – wheyco/Komisia („Štátna pomoc — Stimulujúci prvok — Žaloba o neplatnosť — Akt s právnymi účinkami — Záujem na konaní — Neprípustnosť“)

10

2007/C 223/14

Vec T-252/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. júla 2007 – Beau/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Choroba z povolania — Zjavne neprípustné odvolanie — Zjavne nedôvodné odvolanie“)

10

2007/C 223/15

Vec T-415/06 P: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. júla 2007 – De Smedt/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Zmluvný zamestnanci — Bývalý pomocný zamestnanec — Žiadosť o opravu zaradenia určeného pri prijímaní do zamestnania — Zjavne nedôvodné odvolanie“)

11

2007/C 223/16

Vec T-31/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 19. júla 2007 – Du Pont de Nemours (France) a i./Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na odklad výkonu — Smernica 91/414/EHS — Prípustnosť — ‚Fumus boni iuris‘ — Naliehavosť — Zváženie záujmov“)

11

2007/C 223/17

Vec T-263/07: Žaloba podaná 17. júla 2007 – Estónsko/Komisia

12

2007/C 223/18

Vec T-267/07: Žaloba podaná 9. júla 2007 – Taliansko/Komisia

12

2007/C 223/19

Vec T-268/07: Žaloba podaná 19. júla 2007 – Agrícola del Sureste/Rada a Komisia

13

2007/C 223/20

Vec T-269/07: Žaloba podaná 19. júla 2007 – Mediterráneo Algodón/Rada a Komisia

13

2007/C 223/21

Vec T-270/07: Žaloba podaná 19. júla 2007 – Devisa/Rada a Komisia

14

2007/C 223/22

Vec T-271/07: Žaloba podaná 19. júla 2007 – Eurosemillas/Rada a Komisia

14

2007/C 223/23

Vec T-272/07: Žaloba podaná 19. júla 2007 – Surcotton/Rada a Komisia

14

2007/C 223/24

Vec T-274/07: Žaloba podaná 19. júla 2007 – Zhejiang Harmonic Hardware Products/Rada

15

2007/C 223/25

Vec T-285/07: Žaloba podaná 18. júla 2007 – Taliansko/Parlament a Komisia

15

2007/C 223/26

Vec T-287/07: Žaloba podaná 25. júla 2007 – cApStAn/Komisia

16

2007/C 223/27

Vec T-293/07 P: Odvolanie podané 3. augusta 2007: Alessandro Lofaro proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 24. mája 2007 v spojených veciach F-26/07 a F-75/06, Lofaro/Komsia

16

2007/C 223/28

Vec T-272/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 29. júna 2007 – Keppenne/Komisia

17

2007/C 223/29

Vec T-411/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 29. júna 2007 – Keppenne/Komisia

17

2007/C 223/30

Vec T-326/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. júla 2007 – Rath/ÚHVT – AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Vec T-114/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. júla 2007 – Globe/Komisia

17

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2007/C 223/32

Vec F-133/06: Žaloba podaná 11. júla 2007 – Marcuccio/Komisia

18

2007/C 223/33

Vec F-18/07: Žaloba podaná 10. júla 2007 – Marcuccio/Komisia

18

2007/C 223/34

Vec F-20/07: Žaloba podaná 27. júna 2007 – Marcuccio/Komisia

19

2007/C 223/35

Vec F-21/07: Žaloba podaná 4. júna 2007 – Marcuccio/Komisia

20

2007/C 223/36

Vec F-70/07: Žaloba podaná 23. júla 2007 – Marcuccio/Komisia

20

2007/C 223/37

Vec F-74/07: Žaloba podaná 3. júla 2007 – Meierhofer/Komisia

21

2007/C 223/38

Vec F-77/07: Žaloba podaná 31. júla 2007 – Labate/Komisia

22


SK

 

Top