Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Očkovanie proti sezónnej chrípke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Očkovanie proti sezónnej chrípke

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie 2009/1019/EÚ o očkovaní proti chrípke

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

Cieľom odporúčania je vyzvať krajiny Európskej únie (EÚ), aby prijali opatrenia týkajúce sa zdravia na boj proti sezónnej chrípke.

HLAVNÉ BODY

Problémy

 • Chrípka je nákazlivá infekcia dýchacích ciest vírusového pôvodu, ktorá sa objavuje počas zimných mesiacov vo forme epidémie. Môže spôsobiť závažné komplikácie, dokonca aj úmrtie.
 • Počet úmrtí sa v prípade ľahkej sezónnej chrípky odhaduje priemerne na 8 na 100 000 obyvateľov. Toto číslo môže počas závažnejších rokov vzrásť na 44.
 • V prípade epidémie chrípky sa môžu nemocnice a zdravotnícke služby preťažiť. Výsledkom je nárast priamych nákladov (vyplývajúcich z používania zdravotníckych a nezdravotníckych zdrojov) a nepriamych nákladov (v dôsledku straty produktivity a absencií v práci).

Účinnosť a efektívnosť očkovacej látky

 • Sezónnu chrípku možno znížiť očkovaním. Rizikové skupiny v obyvateľstve musia byť proti chrípke zaočkované. Okrem toho, na zabezpečenie účinnej zaočkovanosti nemožno podceňovať logistické aspekty, ako je dodanie a podávanie očkovacích látok.
 • Dôležité je konať na úrovni EÚ s cieľom zabrániť, aby sa nový kmeň vírusu chrípky nestal pandémiou, ako tomu bolo v roku 1918, 1957 a 1968.

Národné plány a stratégie

 • Odporúčaním sa vyzývajú krajiny EÚ, aby prijali národný plán alebo stratégiu v oblasti zaočkovanosti.
 • Cieľom bolo pokryť 75 % rizikového obyvateľstva, a to pokiaľ možno do zimnej sezóny 2014 – 2015. Táto skupina bola vymedzená v pokynoch, ktoré publikovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).
 • Krajiny EÚ sa vyzývajú, aby dobrovoľne predložili Európskej komisii správy o vykonávaní tohto odporúčania a osobitne o zaočkovanosti dosiahnutej pri rizikových skupinách.
 • Vykonávať by sa mali informačné kampane zamerané na zdravotníckych pracovníkov a osoby v rizikových skupinách a ich rodiny.
 • Komisia sa vyzýva, aby Rade pravidelne podávala správu o vykonávaní tohto odporúčania, a to na základe informácií, ktoré získa od krajín EÚ.

Hodnotenie

 • V správe, ktorú v roku 2015 uverejnilo ECDC sa uvádza, že všetky krajiny EÚ budú pravdepodobne musieť prehodnotiť svoj prístup s cieľom získať komplexnejšie a presnejšie informácie o zaočkovanosti proti sezónnej chrípke pre cieľové skupiny obyvateľstva.
 • Nalieha na tie krajiny EÚ, ktoré nemonitorujú zaočkovanosť vo vekovej skupine starších osôb, aby zaviedli systémy na vykonávanie tohto monitorovania, umožnili zdravotníckym organizáciám sledovať ich pokrok a vymedzili prekážky v dosahovaní vnútroštátnych cieľov a cieľov EÚ.
 • V správe sa konštatuje, že viacero krajín bolo schopných predložiť informácie o zaočkovanosti pre skupiny, ako sú napríklad zdravotnícki pracovníci a tehotné ženy, a táto správa ponúka odporúčania ako krok vpred pri dosahovaní vyššej zaočkovanosti a zlepšeného monitorovania.
 • Komisia v roku 2015 zorganizovala v súvislosti s touto problematikou vypočutie na vysokej úrovni, pričom zdôraznila význam prevencie chorôb pri výdavkoch na zdravotnú starostlivosť.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

 • Očkovanie na webovom sídle Európskej komisie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčanie Rady 2009/1019/EÚ z 22. decembra 2009 o očkovaní proti sezónnej chrípke (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 71 – 72)

Posledná aktualizácia 30.01.2017

Top