Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém eCall má zrýchliť odozvu záchranných služieb pre obete automobilových zrážok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Systém eCall má zrýchliť odozvu záchranných služieb pre obete automobilových zrážok

Systém eCall sa aktivuje automaticky hneď, ako palubné senzory zaznamenajú vážnu zrážku. Zo systému sa pošlú podrobnosti o nehode záchranným službám, ktoré sú tak schopné rýchlejšie poskytnúť pomoc vodičom vozidiel a ich pasažierom.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy.

SÚHRN

Cieľom systému eCall je zabezpečiť rýchlu pomoc cestujúcim vo vozidle, ktoré sa dostalo do vážnej nehody kdekoľvek v Európskej únii plus na Islande, v Nórsku a Švajčiarsku.

Systém eCall sa aktivuje automaticky hneď, ako palubné senzory zaznamenajú vážnu zrážku. Systém po aktivácii vytočí európske tiesňové číslo 112, spojí sa s príslušným centrom tiesňového volania a pošle podrobnosti o nehode záchranným službám vrátane času incidentu, presnej polohy nabúraného vozidla a smer jazdy (čo je mimoriadne dôležité na diaľniciach či v tuneloch). Systém eCall je možné zapnúť aj manuálne stlačením tlačidla v aute, napr. svedkom vážnej nehody. Krátko po nehode tak záchranné služby vedia, že došlo k nehode a poznajú presnú polohu nehody.

Údaje doručené cez systém eCall umožnia záchranným službám rýchlejšie poskytovať pomoc vodičom vozidiel a ich pasažierom a pomôžu tak zachraňovať životy a rýchlo liečiť zranenia. Podľa odhadov by systém eCall mohol zrýchliť tiesňovú odozvu o 40 % v mestských oblastiach a o 50 % na vidieku a mohol by zachrániť až 2 500 životov ročne.

Okrem prínosov pre bezpečnosť na cestách bude mať eCall výrazný vplyv aj na zníženie dopravných zápch spôsobených dopravnými nehodami a na zníženie sekundárnych nehôd v dôsledku nezabezpečených miest nehôd. Očakáva sa tiež, že palubné zariadenie zavedené systémom eCall by sa mohlo používať aj na ďalšie dodatočné záchranné služby alebo služby s pridanou hodnotou, a to súčasne s palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 alebo v nadväznosti na tento systém.

V smernici 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy sa zosúladené poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej EÚ (článok 3 písm. d) určilo za jedno zo šiestich prioritných opatrení, pre ktoré sa musia vypracovať záväzné špecifikácie (článok 6).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2010/40/EÚ

26.8.2010

27.02.2012

Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010

Delegované akty

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2013

23.4.2013

23.4.2013Ustanovenia o informačnej službe, ktorá už bola zavedená k dátumu nadobudnutia platnosti tohto nariadenia: 23.4.2014

Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013

SÚVISIACE AKTY

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES. [COM(2013) 316 final z 13.6.2013 - nezverejnené v Úradnom vestníku]

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall. [COM(2013) 315 final z 13.6.2013 ]

V júni 2013 Európska komisia prijala dva návrhy s cieľom zabezpečiť, aby od októbra 2015 autá automaticky volali záchranným službám v prípade vážnej zrážky. Návrh právneho predpisu zaistí, aby od októbra 2015 všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel boli vybavené systémom eCall 112 a aby sa vytvorila potrebná infraštruktúra na správne prijímanie a spracovanie hovorov eCall v centrách tiesňového volania. Cieľom je zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu služby eCall v celej EÚ.

Po schválení týchto návrhov v Rade a Parlamente Komisia plánuje zabezpečiť plne funkčnú prevádzku služby eCall v celej EÚ (ako aj na Islande, v Nórsku a Švajčiarsku) do roku 2015.

Posledná aktualizácia: 24.01.2014

Top