Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilnenie partnerstva medzi EÚ a Čínou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posilnenie partnerstva medzi EÚ a Čínou

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

EÚ – Čína: užšie partnerstvo, viac zodpovednosti – KOM(2006) 631 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa stanovujú usmernenia týkajúce sa politiky EÚ, ktorej cieľom je posilnenie spolupráce medzi EÚ a Čínou.

Tie sa zameriavajú na:

prechod k demokracii v Číne;

trvalo udržateľný rozvoj;

aspekty obchodu a

medzinárodnú spoluprácu smerujúcu k prehĺbeniu partnerstva.

HLAVNÉ BODY

Podpora politických zmien ľudských právach, ochrane menšín a posilňovaní právneho štátu.

Podpora energetickej účinnosti a ochrany životného prostredia: EÚ a Čína ako dvaja z hlavných hráčov na celosvetovom energetickom trhu spolupracujú na:

zlepšení transparentnosti a regulačného prostredia energetického sektora;

výmene techník a informácií o účinnosti zdrojov a obnoviteľných zdrojoch energie;

podpore investícií a otváraní verejných zákaziek a

podpore uplatňovania medzinárodných noriem.

Príkladom spolupráce v tejto oblasti je Spoločná deklarácia EÚ a Číny o energetickej bezpečnosti z roku 2012.

Vyváženosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja: EÚ a Čína spolupracujú na stanovení a vykonávaní vyvážených monetárnych a fiškálnych politík, ktoré sú zamerané na riešenie problémov, ako sú slabé pracovné normy, zdravie a starnúce obyvateľstvo.

Zlepšenie obchodných a hospodárskych vzťahov: keďže EÚ predstavuje najväčšieho obchodného partnera Číny a Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ, obaja partneri sa usilujú o:

podporu otvárania sa čínskeho trhu investíciám a vývozu;

stanovenie spravodlivých obchodných pravidiel (najmä pravidiel týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a noriem dôstojnej práce) a

vyriešenie obchodných sporov prostredníctvom dialógu alebo prostredníctvom mechanizmu na urovnávanie sporov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Posilňovanie spolupráce medzi odvetviami: EÚ a Čína sa usilujú o posilňovanie bilaterálnej spolupráce v oblasti

vedy a technológie;

prisťahovalectva;

kultúrnych výmen a

vzdelávania.

Podpora bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce: dialóg medzi EÚ a Čínou o mieri a bezpečnosti v regiónoch sveta (obzvlášť vo východnej Ázii). EÚ tiež podporuje dialóg medzi Čínou a ostatnými krajinami v regióne s cieľom podporiť jeho stabilitu. Spolupráca medzi partnermi sa týka aj transparentnosti vojenských výdavkov, nešírenia jadrových zbraní a postupného zrušenia európskeho zbrojného embarga.

Delegácie EÚ a Číny sa stretávajú ročne na samite EÚ – Čína, ktorý sa strieda medzi Bruselom a Pekingom. Na samite v roku 2013 bol odsúhlasený strategický program spolupráce EÚ – Čína do roku 2020. V súčasnosti ide o sprievodný dokument partnerstva.

KONTEXT

Diplomatické vzťahy medzi EÚ a Čínou boli prvýkrát nadviazané v roku 1975 a prvá právna forma bola zriadená v rámci dohody o obchode a spolupráci v roku 1985. Vzťah odvtedy zahŕňa zahraničné záležitosti, bezpečnostné otázky a ďalšie výzvy, ako sú zmena klímy a globálna správa hospodárskych záležitostí.

Vzťahy EÚ s Čínou

AKT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – EÚ – Čína: bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti (KOM(2006) 631 v konečnom znení z 24. októbra 2006)

Posledná aktualizácia 20.10.2015

Top