Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vzťahy EÚ s Čínou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vzťahy EÚ s Čínou

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EHS) č. 2616/85 o uzavretí Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi EÚ a Čínou

Dohoda o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi EÚ a Čínou

Strategický program spolupráce EÚ – Čína 2020

Spoločné oznámenie [JOIN(2016) 30 final] – Prvky pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny

Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO DOKUMENTOV?

Stanovuje sa v nich základ strategického partnerstva medzi EÚ a Čínou, ktoré sa rozvinulo z obchodnej a hospodárskej spolupráce a v súčasnosti zahŕňa aj zahraničné veci a bezpečnostné záležitosti, a takisto rieši medzinárodné výzvy, ako sú zmena klímy a globálna správa hospodárskych záležitostí.

HLAVNÉ BODY

Strategický program EÚ – Čína 2020 je usmerňujúci dokument pre vzťahy medzi dvomi stranami. Rozdeľuje sa do štyroch hlavných kategórií:

 • Mier a bezpečnosť: EÚ a Čína podporujú posilnenú spoluprácu a posilnený dialóg o medzinárodných a regionálnych bezpečnostných otázkach s celosvetovými dôsledkami.
 • Prosperita: EÚ a Čína sa zameriavajú na hlavné iniciatívy, ako sú:
  • otvorenejšie obchodovanie a investovanie;
  • výmeny priemyselných informácií;
  • spolupráca v oblasti poľnohospodárskeho výskumu; a
  • ďalšia spolupráca v oblasti dopravy a rozvoja infraštruktúry.
 • Udržateľný rozvoj: EÚ a Čína sa zameriavajú na spoločnú zodpovednosť za posúvanie celosvetového rozvoja prostredníctvom spolupráce v týchto oblastiach:
 • Medziľudské výmeny: EÚ a Čína spoločne predstavujú viac ako štvrtinu svetovej populácie, takže rozširovanie kontaktov medzi ľuďmi na obidvoch stranách je významné pri posilňovaní vzájomného chápania. Preto sa zameriavajú na dialóg o kultúre, vzdelávaní a mládeži. EÚ a Čína rozvíjajú viac ako 60 pravidelných dialógov o významných oblastiach zahraničnej politiky, ako aj o odborných témach, ako sú priemyselná politika, vzdelávanie, clá, jadrová energia a ochrana spotrebiteľa.

Nový prístup

 • Stratégia a politika o vzťahoch EÚ s Čínou v nasledujúcich piatich rokoch sa zakladá na:
 • Tieto dokumenty sa spoločne zameriavajú na:
  • vytvorenie silného, jasného a jednotného hlasu EÚ v rámci jej prístupu k Číne, pomocou ktorého sa presadzuje demokracia, právny štát, ľudské práva, dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;
  • posilnenie obchodovania a investovania prostredníctvom uzatvorenia komplexnej dohody o investíciách. Mali by sa tak vytvoriť rovnaké podmienky a otvoriť sa nové trhové možnosti pre EÚ aj Čínu, ktoré môžu za dobrých podmienok viesť k širším obchodným ambíciám, ako je dohoda o voľnom obchode z dlhodobého hľadiska. EÚ tiež očakáva, že sa uzavrie dohoda o zemepisných označeniach založená na najvyššej úrovni medzinárodnej ochrany; a
  • zvyšovaní zásadovej, praktickej a pragmatickej spolupráce medzi zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ a Číny. Obidve strany budú užšie spolupracovať, či už dvojstranne alebo vo viacstranných organizáciách, ako je OSN, na riešení celosvetových otázok, ako sú migrácia, rozvojová pomoc a boj proti zmene klímy.

KONTEXT

 • Diplomatické vzťahy medzi EÚ (vtedajšie EHS) a Čínou boli nadviazané v roku 1975. Odvtedy sa toto partnerstvo rozvinulo a v súčasnosti rieši široké spektrum celosvetových výziev od nešírenia zbraní hromadného ničenia či bezpečnostnej situácie v Ázii cez boj proti nezákonnej migrácii až po obchodovanie s ľuďmi.
 • EÚ a Čína ako strategickí partneri čoraz viac spolupracujú na kľúčových medzinárodných a regionálnych otázkach a obidve strany majú spoločnú zodpovednosť za presadzovanie mieru, prosperity a udržateľného rozvoja v prospech všetkých.
 • EÚ je najväčším obchodným partnerom Číny, zatiaľ čo Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ. Obchodné a investičné vzťahy medzi týmito dvomi stranami sú významným zdrojom bohatstva, pracovných miest, rozvoja a inovácie na obidvoch stranách.
 • Ďalšie informácie:
  • Čína a EÚ na webovej lokalite Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Rady (EHS) č. 2616/85 zo 16. septembra 1985 o uzavretí Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou (Ú. v. ES L 250, 19.9.1985, s. 1)

Dohoda o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou (Ú. v. ES L 250, 19.9.1985, s. 2 – 7)

Strategický program spolupráce EÚ – Čína 2020

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade – Prvky pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny [JOIN(2016) 30 final z 22. júna 2016]

Stratégia EÚ týkajúca sa Číny – závery Rady, (Brusel, 18. júla 2016]

Posledná aktualizácia 20.03.2017

Top