Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerstvo s Organizáciou Spojených národov – rozvojová a humanitárna pomoc

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerstvo s Organizáciou Spojených národov – rozvojová a humanitárna pomoc

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2001) 231 v konečnom znení] – Budovanie účinného partnerstva s Organizáciou Spojených národov v oblasti rozvoja a humanitárnych záležitostí

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

HLAVNÉ BODY

  • Partnerstvo medzi EÚ a OSN je založené na spoločnom cieli dosiahnuť prístup k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva nachádzajúcim sa v kríze po celom svete a zmierniť ich utrpenie.
  • Zatiaľ čo projekty humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce vykonávané zo strany OSN sú priamo koordinované s príslušnými útvarmi Európskej komisie (GR pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ a GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj – EuropeAid), úrad EuropeAid je zodpovedný za celkovú koordináciu vzťahov medzi OSN a Európskou komisiou.
  • Vo finančnej a administratívnej rámcovej dohode (FAFA), ktorá sa naposledy revidovala v roku 2014, sa stanovujú právne pravidlá uplatniteľné na všetky dohody medzi EÚ a agentúrami OSN. EÚ a OSN môžu prispôsobiť svoj prístup k spolupráci prostredníctvom:
  • V tomto oznámení sa stanovujú dve hlavné zásady posilňovania spolupráce medzi EÚ a OSN:
    • rozdelenie práce medzi EÚ, agentúrami OSN a ich partnermi v závislosti od ich kompetencií a
    • zameranie rozvojových aktivít na znižovanie chudoby.
  • V tomto oznámení sa takisto odporúča, aby EÚ podporovala partnerské organizácie OSN, ktoré zodpovedajú politickým prioritám EÚ, a zároveň koordinovala viacročné financovanie od rozličných darcov a bojovala proti podvodom.

KONTEXT

EÚ (keď sa zohľadnia aj príspevky krajín EÚ) prispieva do rozpočtu OSN najväčším podielom finančných prostriedkov. EÚ spolu s OSN vykonáva jednotné akcie na globálnej úrovni. Ich spolupráca sa rozširuje do väčšiny oblastí vonkajších politík EÚ a všetkých oblastí zahrnutých v Charte ONS (mier, bezpečnosť, ľudské práva, hospodárske a sociálne veci, rozvoj, humanitárna pomoc a obchodná politika).

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Budovanie účinného partnerstva s Organizáciou Spojených národov v oblasti rozvoja a humanitárnych záležitostí [KOM(2001) 231 v konečnom zneníz 2. mája 2001]

Posledná aktualizácia 06.12.2016

Top