Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medzinárodné opatrenia na pomoc zadlženým chudobným krajinám

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Medzinárodné opatrenia na pomoc zadlženým chudobným krajinám

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie [KOM(1999) 518 v konečnom znení] o účasti EÚ na iniciatíve odpustenia dlhu vysoko zadlženým chudobným krajinám

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Predstavuje sa v ňom iniciatíva pre vysoko zadlžené chudobné krajiny (HIPC), ktorú vytvorili Svetová banka, Medzinárodný menový fond (MMF) a ďalší mnohostranní, dvojstranní a obchodní veritelia, a ktorú Európska únia (EÚ) výrazne podporuje.

HLAVNÉ BODY

 • Cieľom iniciatívy HIPC je poskytnúť komplexný prístup k zníženiu dlhu.
 • V iniciatíve sa zavádza systém, podľa ktorého sa chudobnejšie krajiny môžu uchádzať o zníženie dlhu. Slúži na pomoc krajinám, ktoré nedokážu dosiahnuť udržateľnú dlhovú záťaž iba prostredníctvom tradičných mechanizmov splátkového kalendára a znižovania dlhu.
 • Krajiny, ktoré sa uchádzajú o zníženie dlhu v rámci tohto systému, sa musia podrobiť dvojfázovému postupu:
 • Na to, aby sa krajiny kvalifikovali do prvej fázy, musia:
  • normalizovať svoje vzťahy s mnohostrannými bankami* a dospieť k dohode o možných nedoplatkoch;
  • prijať programy úprav a reforiem podporovaných MMF a Svetovou bankou a zostaviť podložené záznamy o ich vykonávaní a
  • prijať stratégiu zmierňovania chudoby.
 • Po naplnení týchto cieľov sa analyzuje zvyšný dlh s cieľom určiť, či sú externé dlhové záväzky krajiny udržateľné a či je oprávnená na pomoc v rámci iniciatívy HIPC. Nazýva sa to „bod rozhodnutia“.
 • Počas tejto prvej fázy sú žiadajúce krajiny aj naďalej oprávnené využívať tradičné zníženie dlhu, ktoré schválil Parížsky klub*.
 • Na dosiahnutie „bodu dokončenia“ v druhej fáze a na získanie úplnej pomoci krajina musí:
  • zostaviť ďalšie záznamy o dobrej výkonnosti;
  • vykonať kľúčové schválené reformy štrukturálnej politiky;
  • zachovať finančnú stabilitu a
  • prijať a vykonávať predpísanú stratégiu znižovania chudoby najmenej jeden rok.
 • Na dokončenie týchto dvoch fáz nie je vymedzený pevný časový harmonogram.
 • V roku 2005 bola iniciatíva HIPC doplnená o mnohostrannú iniciatívu na zníženie dlhu (MDRI). Poskytuje 100 % odpustenie oprávnených dlhov zo strany MMF, Svetovej banky a Afrického rozvojového fondu (AfDF) pre krajiny, ktoré dokončili postup iniciatívy HIPC. V roku 2007 Medziamerická rozvojová banka (IaDB) takisto schválila dodatočné odpustenie dlhu pre HIPC na západnej pologuli.
 • V októbri 2016 boli balíky zníženia dlhu v rámci iniciatívy HIPC schválené pre 36 krajín, z ktorých 30 sa nachádza v Afrike, pričom sa vyčlenilo 76 miliárd USD na zníženie dlhu. V súčasnosti sú tri ďalšie krajiny oprávnené využiť pomoc iniciatívy HIPC.

KONTEXT

 • Iniciatíva bola odštartovaná na samite G7 v Lyone (Francúzsko) v roku 1996 a v nadväznosti na samit G7 v Kolíne (Nemecko) v roku 1999 bola preskúmaná a posilnená.
 • V tomto oznámení z roku 1999 Európska komisia (EK) potvrdila svoju podporu iniciatíve a zaviazala sa, že poskytne dary najmä africkým, karibským a tichomorským krajinám.
 • EÚ zohráva dvojakú úlohu, zúčastňuje sa ako veriteľ aj darca, poskytuje zníženie dlhu i priame dary.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Mnohostranné banky: banky, ako sú Svetová banka a MMF a regionálne finančné inštitúcie, ako je Africká rozvojová banka.

Parížsky klub: neformálna skupina veriteľských krajín, ktoré poskytujú odpustenie dlhu rozvojovým krajinám.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o účasti Spoločenstva na iniciatíve odpustenia dlhu vysoko zadlženým chudobným krajinám (HPC) [KOM(1999) 518 v konečnom znení z 26. októbra 1999]

Posledná aktualizácia 07.12.2016

Top