Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Montáž pneumatík na motorové vozidlá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Montáž pneumatík na motorové vozidlá

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 458/2011 – požiadavky na typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel z hľadiska montáže ich pneumatík

ČO JE CIEĽOM TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadením sa vymedzujú požiadavky týkajúce sa typového schválenia ES montáže pneumatík na vozidlá nasledujúcich kategórií.
  • M: motorové vozidlá navrhnuté a skonštruované na prepravu cestujúcich, ktoré majú aspoň 4 kolesá
  • N: motorové vozidlá určené a skonštruované na prepravu tovaru, ktoré majú aspoň 4 kolesá
  • O: prípojné vozidlá
 • Vykonáva sa ním nariadenie (ES) č. 661/2009 o všeobecnej bezpečnosti motorových vozidiel.

HLAVNÉ BODY

Požiadavky týkajúce sa montáže pneumatík

V súlade s nariadením o všeobecnej bezpečnosti motorových vozidiel sú pneumatiky rozdelené do troch kategórií, a to C1, C2 a C3.

Všetky pneumatiky namontované na vozidlo musia mať rovnakú štruktúru s výnimkou náhradných pneumatík na dočasné použitie*.

Priestor, v ktorom sa koleso otáča, musí umožňovať neobmedzený pohyb pneumatík a ráfikov.

Pneumatiky namontované na vozidlá majú maximálnu triedu zaťaženia a musia byť označené symbolom kategórie rýchlosti. Tieto aspekty musia byť kompatibilné s predmetnými vozidlami.

Ak je vozidlo vybavené náhradným kolesom, musí patriť k jednej z dvoch kategórií:

 • štandardná náhradná jednotka v rovnakej veľkosti ako pneumatiky namontované na vozidle;
 • náhradná jednotka na dočasné použitie typu vhodného na použitie na vozidle

Pravidlá týkajúce sa typového schválenia ES

Výrobca vozidla musí podať príslušnému orgánu žiadosť o typové schválenie ES. Táto žiadosť musí obsahovať určité informácie, a to konkrétne:

 • značka a typ vozidla;
 • počet náprav a kolies;
 • hlavné vlastnosti pneumatík.

Ak príslušný orgán usúdi, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky stanovené s ohľadom na montáž pneumatík, vydá typové schválenie ES a pridelí číslo typového schválenia v súlade so smernicou 2007/46/ES.

Nariadením (EÚ) 2015/166 sa mení nariadenie (EÚ) č. 458/2011, ktorým sa prispôsobuje technickému pokroku, pokiaľ ide o nepovinné rezervné koleso pre vozidlá kategórie N1 (t. j. vozidlá na prepravu tovaru a s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 2. júna 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete:

* HLAVNÉ POJMY

Náhradná pneumatika na dočasné použitie: Pneumatika určená na dočasné použitie s tlakom nahustenia, ktorý je vyšší než tlaky stanovené pre štandardné a zosilnené pneumatiky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 458/2011 z 12. mája 2011 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel z hľadiska montáže ich pneumatík, ktorým sa zároveň vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 124, 13.5.2011, s. 11 – 20)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 458/2011 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 07.07.2016

Top