Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska sieť kontaktných osôb na boj proti korupcii (EACN)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska sieť kontaktných osôb na boj proti korupcii (EACN)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2008/852/SVV o sieti kontaktných osôb na boj proti korupcii

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním sieť kontaktných osôb na boj proti korupcii v celej Európskej únii (EÚ) vychádzajúc z existujúcej spolupráce v rámci európskych partnerov proti korupcii (EPAC).

HLAVNÉ BODY

  • Týmto rozhodnutím sa zriaďuje sieť kontaktných osôb v krajinách EÚ zodpovedných za predchádzanie korupcii a boj proti nej. Jej cieľom je zlepšiť spoluprácu medzi týmito orgánmi s cieľom posilniť opatrenia proti korupcii na úrovni EÚ.
  • Sieť pozostáva z príslušných orgánov a agentúr v krajinách EÚ. Každá krajina určí jednu až tri organizácie za členov siete. Členom je aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Na činnostiach siete sa zúčastňuje aj Európska komisia, ktorá určuje svojich vlastných zástupcov. Do siete sa môžu zapájať aj Europol a Eurojust. Aktualizovaný zoznam kontaktných osôb je k dispozícii na webovej lokalite EPAC-EACN.
  • Úlohy siete zahŕňajú:
    • vytvoriť fórum pre výmenu osvedčených postupov a skúseností pri predchádzaní korupcii a boji proti nej;
    • uľahčiť a udržiavať komunikáciu medzi jej členmi.
  • Členovia siete sa na splnenie svojich úloh stretávajú najmenej raz ročne.
  • Zriadenie siete nemá vplyv na pravidlá týkajúce sa policajnej a súdnej spolupráce medzi krajinami EÚ ani na úlohu Európskej policajnej akadémie.
  • Základom organizácie siete je neformálna spolupráca medzi európskymi partnermi proti korupcii (EPAC). Každá krajina EÚ, Komisia, Europol a Eurojust znášajú svoje vlastné náklady spojené so sieťou.

KONTEXT

Na konferencii AGIS v novembri 2004 o posilnení operačnej spolupráce v boji proti korupcii v EÚ organizácia EPAC podporila vytvorenie protikorupčnej siete v rámci celej EÚ. Táto iniciatíva bola ďalej podporená na jej výročnom zasadnutí v novembri 2006.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2008/852/SVV z 24. októbra 2008 o sieti kontaktných osôb na boj proti korupcii (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 38 – 39)

Posledná aktualizácia 01.12.2016

Top