Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ručné a ľahké zbrane – boj proti ich hromadeniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ručné a ľahké zbrane – boj proti ich hromadeniu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Stratégia EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi

AKÝ JE CIEĽ TEJTO STRATÉGIE?

Poskytuje akčný plán na boj proti hrozbám súvisiacim s nedovoleným hromadením ručných a ľahkých zbraní (RĽZ)* a ich munície a obchodovaním s nimi, pričom využíva široký výber mechanizmov dostupných pre EÚ.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Dôsledky nadmerného hromadenia a nekontrolovaného šírenia RĽZ sú hlavnou témou štyroch z piatich výziev (terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, regionálne konflikty, zlyhanie fungovania štátu a organizovaná trestná činnosť), ako sú určené v Európskej bezpečnostnej stratégii.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Ručné a ľahké zbrane (RĽZ): Akákoľvek prenosná smrtiaca zbraň. Medzi ručné zbrane patria ručné strelné zbrane, brokové zbrane, útočné pušky a ľahké guľomety. Medzi ľahké zbrane patria ťažké guľomety, granátomety a protitankové zbrane.

HLAVNÝ DOKUMENT

Stratégia EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ľahkých a ručných zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, Rada Európskej Únie, Brusel, 13. januára 2006

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 1 – 10)

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1908 z 22. októbra 2015 na podporu celosvetového mechanizmu nahlasovania nedovolených ručných a ľahkých zbraní a iných nedovolených konvenčných zbraní a munície s cieľom znížiť nebezpečenstvo nedovoleného obchodovania s nimi („iTrace II“) (Ú. v. EÚ L 278, 23.10.2015, s. 15 – 25)

Posledná aktualizácia 04.07.2016

Top