Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevodné kurzy medzi vnútroštátnymi menami a eurom

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevodné kurzy medzi vnútroštátnymi menami a eurom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2866/98 – prevodné kurzy medzi eurom a menami krajín, ktoré prijímajú euro

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Stanovujú sa v ňom prevodné kurzy medzi eurom a bývalými vnútroštátnymi menami krajín eurozóny.
  • Tieto kurzy boli prijaté 31. decembra 1998, keď prvých 11 krajín EÚ prijalo euro (Belgicko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Fínsko).

HLAVNÉ BODY

  • Ak sa chce krajina EÚ stať členom eurozóny, čo je tretia fáza hospodárskej a menovej únie EÚ, musí spĺňať určité hospodárske a právne podmienky nazývané konvergenčné kritériá. Tieto kritériá boli vytvorené s cieľom zabezpečiť, aby krajiny mohli preukázať stabilitu (v rámci určitých vymedzených obmedzení) cien, finančnej situácii vlády, stabilitu výmenného kurzu a dlhodobých úrokových sadzieb.
  • Nariadenie bolo niekoľkokrát zmenené s cieľom prijať prevodné kurzy nových krajín, ktoré vstúpili do eurozóny:
  • Podľa článku 140 Zmluvy o fungovaní EÚ prevodné kurzy medzi eurom a menami krajín EÚ stanovuje Rada EÚ. Rozhoduje na základe jednomyseľného súhlasu krajín eurozóny a dotknutej krajiny, pričom koná na návrh Európskej komisie a po konzultáciách s Európskou centrálnou bankou.

Prevodné kurzy sú stanovené nezvratne:

1 euro =

Prevodný kurz

Bývalá vnútroštátna mena

 

40,34

belgické franky

 

1,96

nemecké marky

 

15,65

estónske koruny

 

340,75

grécke drachmy

 

166,39

španielske pesety

 

6,56

francúzske franky

 

0,79

írske libry

 

1 936,27

talianske líry

 

0,59

cyperské libry

 

0,70

lotyšské latsy

 

3,45

litovské litasy

 

40,34

luxemburské franky

 

0,42

maltské líry

 

2,20

holandské guldeny

 

13,76

rakúske šilingy

 

200,48

portugalské escudá

 

239,64

slovinské toliare

 

30,13

slovenské koruny

 

5,95

fínske marky

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 1999.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 z 31. decembra 1998 o prevodných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov prijímajúcich euro (Ú. v. ES L 359, 31.12.1998, s. 1 – 2)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2866/98 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 25.07.2016

Top