Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nebezpečné výrobky, ktoré sa podobajú na potraviny – zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nebezpečné výrobky, ktoré sa podobajú na potraviny – zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 87/357/EHS týkajúca sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica sa vzťahuje na predmety, ako je kozmetika a tekuté výrobky do domácnosti, ktoré nie sú jedlé, ale ktoré sa pre svoj tvar, vôňu, farbu, vzhľad, balenie, označenie alebo veľkosť môžu ako také javiť. Obzvlášť sú ohrozené deti, ktoré by sa mohli tieto výrobky pokúsiť skonzumovať.

HLAVNÉ BODY

  • Krajiny EÚ musia:
    • prijať všetky potrebné opatrenia na zákaz predaja, dovozu, vývozu a výroby výrobkov, na ktoré sa tento právny predpis vzťahuje;
    • skontrolovať, že takéto nebezpečné výrobky sa nepredávajú na ich území;
    • stiahnuť z trhu všetky predávané výrobky a informovať Európsku komisiu o výrobku a dôvode rozhodnutia.
  • Komisia musí čo najrýchlejšie informovať o tomto rozhodnutí všetky ostatné vlády EÚ.
  • Vlády EÚ sa museli do 26. júna 1989 a na základe správy Komisie o vykonávaní právneho predpisu rozhodnúť o tom, či by sa mala smernica rozšíriť o ďalšie nebezpečné výrobky.

Dňa 3. decembra 2001 sa vlády EÚ a Európsky parlament dohodli na právnom predpise týkajúcom sa všeobecnej bezpečnosti výrobkov, podľa ktorého musia výrobcovia zaistiť, aby ich výrobky boli pred ich predajom bezpečné.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od26. júna 1987. Krajiny EÚ mali zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 26. júna 1989.

KONTEXT

V stanovisku prijatom v marci 2011 Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov skonštatoval, že pri náhodnej konzumácii kozmetiky existuje nízke riziko akútnej otravy tak u detí ako u dospelých. V prípade výrobkov pre domácnosť bolo zaznamenané mierne zvýšenie závažnejšieho výsledku. Okrem toho chýbajú konkrétne údaje o náhodnom požití získané zo spotrebiteľských výrobkov, ktoré sa podobajú na potraviny a/alebo majú vlastnosti lákavé pre deti.

AKT

Smernica Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 49 – 50)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4 – 17)

Následné zmeny smernice 2001/95/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 01.08.2016

Top