Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kone a somáre určené na pretekanie – pravidlá obchodovania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kone a somáre určené na pretekanie – pravidlá obchodovania

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 90/428/EHS o obchode so zvieratami čeľade koňovitých equidae určených na pretekanie a stanovenie podmienok na účasť na pretekoch

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • V smernici sa stanovujú pravidlá obchodu v rámci EÚ s equidae, t. j. s domácimi zvieratami čeľade koňovitých (kone) alebo druhu asinine (somáre) alebo krížených druhov (muly a mulice), ktoré sú určené na pretekanie.
  • Cieľom týchto pravidiel je odstrániť prekážky obchodu s equidae tak, že sa eliminujú rozdiely v podmienkach prístupu na preteky v rôznych krajinách EÚ.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa stanovujú podmienky, ktorými sa riadi obchod s equidae určenými na pretekanie a podmienky ich účasti na pretekoch v EÚ.

Druh pretekov

„Preteky“ znamenajú každú súťaž koní vrátane dostihov, parkúrového skákania, všestrannej spôsobilosti, drezúry, vozatajských súťaží a exhibícií.

Účasť na pretekoch

V pravidlách pretekov sa nesmie rozlišovať medzi pôvodom alebo registráciou equidae v EÚ. Konkrétne platí, že ku všetkým equidae zo všetkých krajín EÚ sa musí pristupovať rovnako, pokiaľ ide o:

  • požiadavky na účasť na pretekoch;
  • rozhodovanie súťaže;
  • peňažné ceny alebo zisky, ktoré môžu plynúť z pretekov.

Tieto povinnosti však nebránia organizácii:

  • pretekov rezervovaných pre equidae registrované v špecifickej plemennej knihe s účelom umožniť šľachtenie plemena;
  • regionálnych pretekov určených na selekciu equidae;
  • historických alebo tradičných podujatí.

Krajiny EÚ môžu vyhradiť isté percento z peňažných cien alebo ziskov na ochranu, rozvoj a skvalitnenie šľachtenia v krajine konania pretekov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 17. júla 1990. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. júla 1991.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 90/428/EHS z 26. júna 1990 o obchode so zvieratami čeľade koňovitých equidae určených na pretekanie a stanovenie podmienok na účasť na pretekoch (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 60 – 61)

Následné zmeny smernice 90/428/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 92/216/EHS z 26. marca 1992 o zhromažďovaní údajov týkajúcich sa súťaží domácich nepárnokopytníkov equidae uvedených v článku 4 (2) smernice Rady 90/428/EHS (Ú. v. ES L 104, 22.4.1992, s. 77)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 25.07.2016

Top