Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medzinárodný trestný súd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medzinárodný trestný súd

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2011/168/SZBP o podpore EÚ pre Medzinárodný trestný súd

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

  • Jeho cieľom je prehĺbiť všeobecnú podporu pre Rímsky štatút, čo je zmluva upravujúca činnosť Medzinárodného trestného súdu (MTS), a súčasne zachovať jeho integritu, nezávislosť a hladké fungovanie.
  • Vymedzuje sa v ňom postavenie EÚ v záujme podpory spolupráce s MTS v súlade s uplatňovaním zásady komplementárnosti*.

HLAVNÉ BODY

Prehlbovanie všeobecnej podpory

  • EÚ a jej 28 krajín majú prehlbovať všeobecnú podporu pre Rímsky štatút prostredníctvom rokovaní a politických rozhovorov s krajinami mimo EÚ či regionálnymi organizáciami; a/alebo prostredníctvom prijímania iniciatív na presadzovanie hodnôt, zásad a pravidiel štatútu.
  • EÚ a jej krajiny musia spolupracovať s krajinami mimo EÚ, medzinárodnými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami s cieľom prehlbovať všeobecnú podporu.
  • Krajiny EÚ sa majú podeliť o svoje skúsenosti s vykonávaním štatútu s krajinami mimo EÚ. EÚ a jej krajiny môžu okrem toho poskytovať technickú alebo finančnú pomoc daným krajinám mimo EÚ.

Zaručenie nezávislosti MTS

V tomto záujme EÚ a jej krajiny:

Podpora účinného fungovania

  • EÚ a jej krajiny môžu prijať osobitné opatrenia alebo dohody na podporu účinného fungovania MTS.
  • Plnohodnotná spolupráca s MTS je podmienkou pre jeho účinné fungovanie. EÚ a jej krajiny prijímajú opatrenia na zabezpečenie plnohodnotnej spolupráce krajín mimo EÚ a MTS vrátane rýchleho vykonávania zatýkacích rozkazov.
  • Reakcia EÚ na nespoluprácu s MTS zo strany krajín mimo EÚ sa zameriava na to, ako by EÚ a jej krajiny mohli vyriešiť nespoluprácu.

Akčný plán

Akčný plán nadväzujúci na toto rozhodnutie sa okrem iného sústreďuje na koordináciu činností EÚ zameraných na vykonávanie cieľov rozhodnutia a uplatňovanie zásad komplementárnosti.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 21. marca 2011.

KONTEXT

Medzinárodný trestný súd je nezávislá medzinárodná organizácia so sídlom v Haagu (Holandsko). Jeho úlohou je súdiť páchateľov, ktorí sa dopustili genocídy*, zločinov proti ľudskosti* a vojnových zločinov*. Riadi sa Rímskym štatútom, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002 a ktorý ratifikovali všetky krajiny EÚ.

HLAVNÉ POJMY

*Komplementárnosť – v tejto súvislosti to je zásada, podľa ktorej Medzinárodný trestný súd slúži ako posledná možnosť, a teda by mal viesť vyšetrovanie a trestné stíhanie len v prípade zlyhania vnútroštátnych súdov.

*Genocída – skutky spáchané s úmyslom zničiť, či už úplne alebo čiastočne, národné, etnické, rasové alebo náboženské skupiny.

*Zločiny proti ľudskosti – skutky spáchané v rámci rozsiahleho a systematického útoku voči civilnému obyvateľstvu.

*Vojnové zločiny – skutky spáchané v rozpore s vojnovým právom (napr. ženevské dohovory). Môže ísť napríklad o zlé zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, zabíjanie rukojemníkov alebo úmyselné ničenie miest, obcí a dedín.

AKT

Rozhodnutie Rady 2011/168/SZBP z 21. marca 2011 o Medzinárodnom trestnom súde a o zrušení spoločnej pozície 2003/444/SZBP (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 56 – 58)

Posledná aktualizácia 16.02.2016

Top