Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Občianstvo EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Občianstvo EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 9 Zmluvy o Európskej únii

SÚHRN

ČO JE OBČIANSTVO EÚ?

Každá osoba, ktorá je štátnym príslušníkom krajiny EÚ, je automaticky občanom EÚ. Táto zásada je zakotvená v zmluvách EÚ a predstavuje kľúčový faktor pri rozvíjaní európskej identity. Občianstvo EÚ nenahrádza štátne občianstvo. Dopĺňa ho a udeľuje osobám osobitné práva.

HLAVNÉ BODY

Z občianstva EÚ plynie pre osoby právo:

cestovať a žiť kdekoľvek v Európskej únii;

hlasovať a kandidovať v európskych a miestnych voľbách v mieste, kde žijú;

na diplomatickú ochranu a konzulárnu pomoc vo svete od ktorejkoľvek krajiny EÚ;

obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament v akejkoľvek otázke v rámci zodpovednosti EÚ;

upozorniť európskeho ombudsmana na zistené prípady nesprávneho úradného postupu zo strany ktorejkoľvek inštitúcie EÚ;

písomne sa obrátiť na ktorúkoľvek inštitúciu EÚ v jednom z úradných jazykov EÚ a prijať odpoveď v tom istom jazyku;

na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Rady za predpokladu splnenia určitých podmienok;

na účasť na verejných skúškach na vstup do verejnej služby EÚ.

V Lisabonskej zmluve sa zaviedla ďalšia forma verejnej účasti – iniciatíva občanov. Táto iniciatíva umožňuje jednému miliónu občanov z „významného počtu“ krajín EÚ požiadať Komisiu, aby predložila legislatívny návrh v akejkoľvek oblasti v rámci zodpovednosti EÚ.

KONTEXT

Občianstvo EÚ je ustanovené v článku 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 9 Zmluvy o Európskej únii.

Posledná aktualizácia 14.01.2016

Top