Help Print this page 

Document L:2007:203:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 203, 03. august 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 03/08/2007
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 203

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. augusta 2007


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

Európsky parlament

 

 

2007/523/ES, Euratom

 

*

Konečné prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2007

1

 

 

2007/524/ES, Euratom

 

*

Konečné prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 3 na rozpočtový rok 2007

37

 

 

2007/525/ES, Euratom

 

*

Konečné prijatie opravného rozpočtu Európskej Únie č. 4 na rozpočtový rok 2007

57

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum ku konečnému prijatiu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007 (Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007)

92

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top