Help Print this page 

Document L:2007:203:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 203, 03. august 2007

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Dates
  • Date of document: 03/08/2007
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 203

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
3. augusta 2007


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

Európsky parlament

 

 

2007/523/ES, Euratom

 

*

Konečné prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 2 na rozpočtový rok 2007

1

 

 

2007/524/ES, Euratom

 

*

Konečné prijatie opravného rozpočtu Európskej únie č. 3 na rozpočtový rok 2007

37

 

 

2007/525/ES, Euratom

 

*

Konečné prijatie opravného rozpočtu Európskej Únie č. 4 na rozpočtový rok 2007

57

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum ku konečnému prijatiu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007 (Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007)

92

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.Akékoľvek príjmy ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa zaúčtujú do hláv 5 a 6 výkazu výdavkov, môžu viesť k zaúčtovaniu dodatočných rozpočtových prostriedkov do položiek, ktoré znášajú počiatočné výdavky, umožňujúc tak príslušné príjmy.Číselné údaje o výnosoch sa vzťahujú na všetky schválené prostriedky vrátane rozpočtových prostriedkov, dodatočných prostriedkov a účelovo viazaných príjmov.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top