Help Print this page 

Document C:2011:333:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 333, 14. november 2011

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 14/11/2011
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.333.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 333

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
14. novembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 333/01

Účtovná závierka 8., 9. a 10. Európskeho rozvojového fondu – rozpočtový rok 2010

1

2011/C 333/02

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti týkajúce sa ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) pre Európsky parlament a Radu – Správa nezávislého audítora

232


SK

 

Top