Help Print this page 

Document C:2007:260:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 260, 31. október 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 31/10/2007
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 260

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
31. októbra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 260/01

Účtovná závierka 6., 7., 8. a 9. Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2006

1

2007/C 260/02

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti týkajúce sa 6., 7., 8. a 9. Európskeho rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2006

258


SK

 

Top