Help Print this page 

Document C:2006:265:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 265, 31. október 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Dates
  • Date of document: 31/10/2006
Miscellaneous information
  • Author: Európska únia
  • Form: Úradný vestník
Text
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 265

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
31. októbra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2006/C 265/1

Ročná účtovná závierka 6., 7., 8. a 9. Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2005

1

2006/C 265/2

Vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti týkajúce sa 6., 7., 8. a 9. Európskeho rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2005

256


SK

 

Top